ICCAT agerar rätt vad det gäller blåfenad tonfisk men inte angående hajar

Den 17 november slutade det årliga mötet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT), denna gång i Genua, efter att än en gång ha misslyckats med att se bortom östra Atlantens tonfisk.

© OCEANA/ Keith Ellenbogen

 

För tonfiskbeståndet i Östra Atlanten beslutade dock ICCAT om att fångsterna kunde öka med 20% de närmaste tre åren. Denna överenskommelse välkomnas av Oceana eftersom den faller inom ramen för vad forskning kommit fram till och vad de ökande bestånden tillåter. Utöver det är Oceanan inte så nöjda. De har starkt fördömt ICCAT:s underlåtenhet att hantera resten av de fiskarter för vilka organisationen är ansvarig, speciellt hajar och medelhavets svärdfisk.

Maria Jose Cornax, fiskerikampanjansvarig hos Oceana Europa, förklarade: ”ICCAT har äntligen uppfyllt sin skyldighet att korrekt hantera blåfenad tonfisk, som överexploaterats kraftigt i det förflutna. Men till vilket pris? Parterna utöver detta slutit avtal som offrar hajar och svärdfisk – fiskbestånd som behöver ordentlig förvaltning och är mycket viktiga för försörjningen för de kustsamhällen som är beroende de fisken som reglerras av ICCAT. Om ICCAT hade lärt sig något från dess katastrofola historia kring tonfisk, borde de ha insett att en fördröjning av en vettig förvaltning av andra arter oundvikligen kommer att för amed sig en kostnad av något slag. ”

Europeiska Unionen hade också lagt fram ett förslag om att avsluta den oacceptabla ”finning” (dvs ta bort hajfenor till havs och kasta kropparna) genom att alla hajar ska landas med fenorna naturligt fästade. Detta var sjätte gången i rad som ”finning” diskuterades i ICCAT, och det fick stöd av fler länder än någonsin tidigare, med 14 deltagande länder bakom förslaget. Många länder redan har redan förbud mot ”finning”, däribland Belize, Brasilien, Taiwan, EU och USA, som tillsammans representerar mer än 75% av alla rapporterade hajfångster i Atlanten. Den föreslagna åtgärden blockerades dock av en minoritetsgrupp ledd av Japan och Kina. Ett liknande öde mötte ett EU-förslag om skydd av mycket hotade hajar som håbrand och makrillhaj.

Förslaget från EU om hajar har i praktiken backats upp av organisationen Cepesca som organiserar spanska hajfiskare och miljöorganisationen Oceana. De uppmanade innan ICCAT-mötet de 49 avtalsslutande parterna i ICCAT att stänga de kryphål som fortfarande tillåter vissa flottor att utföra ”finning” av hajar.

Lasse Gustavsson, verkställande direktör för Oceana i Europa, konstaterade i samband med att förslaget från Cepesca och Oceana presenterades att ”finning” fortsätter att ske i Atlanten, och ICCAT har misslyckats för många gånger för att få ett slut på denna oacceptabla praxis.

Oceana beklagade också den fortsatta passiviteten hos ICCAT avtalsslutande parterna vad det gäller svärdfisk i Medelhavet. Beståndet har ansetts överfiskast i mer än ett decennium, men ICCAT har upprepade gånger vägrat att vidta nödvändiga åtgärder och beståndet är fortfarande utan en återhämtningsplan.

Dr Ilaria Vielmini, marinbiolog hos Oceana i Europa tillade: ”Svärdfiskfångsterna har minskat i stora delar av Medelhavet och fisket är helt klart ohållbart då ungfisk nu representerar 75% av fångsterna. ICCAT kan inte hålla vända dövörat till dessa larmsignaler, genom att acceptera överfiske som status quo för Medelhavets svärdfisk. ”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”ICCAT agerar rätt vad det gäller blåfenad tonfisk men inte angående hajar”

Kommentarer är stängda.