Landbaserad räkodling på gång i Uppsala och Bjuv

Klimatsmart odlade tigerräkor och jätteräkor kan snart bli verklighet vid Findus anläggning i Bjuv.

Tigerräkor

Tigerräkor

Den globala tillgången på miljövänligt odlade tigerräkor och jätteräkor är mycket begränsad. Många svenska handlare och restauranger har bojkottat räkorna eftersom de har odlats på ett sätt som har fått negativa konsekvenser för det lokala samhället och för miljön där de har odlats.

– Det här är ett otroligt spännande projekt. Odlade jätteräkor och tigerräkor är något som med rätta har varit kritiserat, även om det har funnits några undantag. Sättet som räkorna odlas på är ofta både socialt och miljömässigt förkastligt. Nu kan konsumenterna få ett riktigt bra alternativ, säger Henrik Nyberg, chef för Affärsutveckling på Findus.

Vegafish kommer att driva odlingen och Findus kommer att ansvara för infrysning och försäljning av produkterna under varumärket Findus. Vegafish är ett företag som just nu håller på att starta en pilotanläggning för räkodling i Uppsala med stöd från den svenska livsmedelssatsningen Matlandet, Europeiska fiskerifonden och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Initialt kommer jätteräkor att odlas men under den senare delen av 2015 kommer även tigerräkor att introduceras i odlingen. Det som gör den planerade räkodlingen klimatsmart är att den bygger på ett slutet system, ett koncept som Vegafish har utvecklat för att odla ekologiska jätteräkor. Det landbaserade systemet använder spillvärme för uppvärmning och räkorna matas med hållbart framställt foder utan antibiotika.

Odlingsprocessen ger flera fördelar, såsom minimala utsläpp och ingen risk för kontaminering från omgivande miljö. Processen ger även mycket låg miljöpåverkan i och med att spillvärme och restprodukter nyttjas. Dessutom är transporterna korta.

– Att odla på detta sätt här i Sverige kombinerar det bästa av två världar. Vi använder ett av akvakulturens mest beprövade och uthålliga system, under kontrollerade former. Samtidigt nyttjas spillvärme och näringsämnen som annars skulle gå förlorade, säger Matilda Olstorpe, VD för Vegafish.

För närvarande pågår en process för att ASC (Aquaculture Stewardship Council)-certifiera odlingen. ASC är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. Certifieringsprocessen av odlingen beräknas vara färdig tills när produkten kommer ut på marknaden. Den långsiktiga målsättningen är att produkterna ska bli KRAV-märkta.

En bygglovsansökan kommer att skickats till Bjuvs kommun inom kort. Planen är att påbörja byggnationen i början av 2015 och att sedan kunna börja sälja de första räkorna innan sommaren 2015.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!