Norsk räkkvot uppfiskad – ändå tillåts fortsatt räkfiske

Den norska räkkvoten i Skagerak och Nordsjön är uppfiskad och det norska räkfisket stoppades därför vid senaste månadsskiftet. Men bara två dagar senare öppnade det igen. Nån mer räkkvot för detta år har dock inte Norge. Istället har de gett tillåtelse att fiska på nästa års räkkvot i förväg. Danska fiskare är mycket kritiska till det norska agerandet:

– Det er meget kritisabelt, når EU og Norge sidder til forhandlinger om TAC/kvote for 2015 i Irland, at Norge pludselig genåbner et fiskeri ved at overføre en del af kvoten for næste år til i år. Aftalen er jo slet ikke på plads, siger formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen.

Skal også gælde EU-fiskere

Han er selv til stede ved forhandlingerne mellem EU og Norge i Clonakilty i Irland, og han har på lige fod med de øvrige tilstedeværende fra EU ikke været vidende om, at hvad nordmændene havde i støbeskeen for rejefiskeriet.

– Det er en meget underlig måde at opføre sig på, når man som Norge tager forskud på, hvad der kan opnås ved forhandlingsbordet. Og hvis rejefiskeriet skal genåbnes for nordmændene, ja, så skal det også åbnes for EU’s fiskere, siger Carl Jesper Hermansen.

Förutom att norska fiskare nu fiskar mer än de egentligen får fiska så ägnar de sig med stor sannolikhet åt samma uppgradering av fångsten som svenska fiskare gör, dvs råräkor slängs ut så att andelen kokräkor i landningarna kan ökas. Kokräkor ger 7-10 gånger så mycket betalt per kilo så det finn kraftiga incitament till att agera så.

Om ett år kommer den norska kvoterna återigen att vara uppfiskade. Frågan är om Norge i likhet med i år också då kommer att tillåta fiske utöver kvoten. I längden är detta förhållningssätt inte hållbart. Det är ett felaktigt sätt att förvalta räkbeståndet i Skagerak och norska rännan. Sannolikt är den norska räkflottan i likhet med den svenska helt överdimensionerad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!