Ny trål kan ge bättre kräftfångster

En ny bottentrål för kräftfiske som tagits fram och provats i Danmark kan ge bättre kräftfångster utan större bifångster av fisk:

En forholdsvis enkel ændring i eksisterende trawl kan øge fangsten af jomfruhummere i 120 mm- fiskeriet med 40 procent uden at påvirke fangsten af fx torsk og kulmule, lyder det fra DTU Aqua i samarbejde med DFPO.

Udfordringen for fiskeriet er, at der skal anvendes en maskestørrelse på mindst 120 mm i hele trawlet i den nordlige Nordsø for at mindske bifangsten af torsk og andre arter. Men de store masker betyder samtidig, at en stor del af den værdifulde jomfruhummerfangst undslipper. Det problem har et netop afsluttet projekt fundet et bud på en løsning på.

De foreløbige resultater af projektet viser, at der kan fanges ca. 40 procent flere jomfruhummere over mindstemålet, uden at bifangsten af for eksempel torsk og kulmule påvirkes, hvis 120 mm-trawlene udstyres med 90 mm-diamantmasker i underpladen og underarmene.

Den danska trålen är fortfarande under utprovning och får inte användas inom kräftfisket idag. I Sverige har problemet med bifångster löst genom införande av ristförsedda trålar. I dessa ristförsedda trålar används mindre maskor varvid problemet med att för stor andel av kräftorna försvinner ut genom maskorna inte uppstår. Sen flera år finns det alltså en lösning på danskarnas problem. Frågan är varför de inte använder den utan lägger pengar på att pröva nåt annat istället. Eller har jag missuppfattat nåt?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!