Havs- och vattenmyndigheten föreslår omfördelning av räkkvoter

Havs- och vattenmyndigheten har sent omsider lagt ett förslag som i praktiken innebär att överförbara fiskerättigheter i räkfisket förbereds. Förslaget går ut på att en kvot/ranson tillfälligt ska kunna omfördelas från en båt till en annan. Räkflottan är indelad i olika ransonsklasser och kvoten/ransonen ska endast kunna omfördelas från en båt till en annan båt inom samma ransonsklass, till en ransonsklass högre med större båtar eller till en båt i någon lägre ransonsklass:

Förslaget utgår ifrån nuvarande system med fångstmängder per kalendermånad samt ristbonus. Det ska vara möjligt att tillfälligt omfördela hela den kvantitet som ett räkfartyg får landa under två kalendermånader till ett annat räkfartyg. Detta ska endast kunna ske för två kalendermånader i taget och under sex lika stora tidsperioder per kalenderår. De två första kalendermånaderna av året omfattar den första tidsperioden. Systemet med tillfälliga omfördelningar kommer förmodligen leda till ett effektivare nyttjande av den svenska kvoten. Därför kommer fångstmängderna per kalendermånad i ett första skede att sättas lägre nästkommande år än nuvarande.

För att handläggningen på Havs- och vattenmyndigheten praktiskt ska kunna utföras inom utsatt tid måste en ansökan om tillfällig omfördelning av fiskemöjlighet senast inkomma en kalendermånad före det datum en ny tvåmånadersperiod påbörjas.

Det ska enbart vara tillåtet att tillfälligt omfördela fiskemöjlighet ett ”trappsteg” nedåt och samtliga uppåt inom ransonsklasserna A-E så att de största räkfartygen inte ska kunna ”köpa upp” de mindre räkfartygens fiskemöjligheter. Ett räkfartyg som idag är placerat i ransonsklass C ska exempelvis därför endast kunna tillfälligt omfördela fiskemöjlighet från ett räkfartyg som är placerat i ransonsklass B, D eller E.

Eftersom det redan är så att framgångsrika räkfiskeföretag köpt upp båtar från mindre framgångsrika företag kommer förslaget snabbt att leda till att färre fiskebåtar fiskar räkor varje månad. Många företag äger redan idag två båtar och en omfördelning mellan dessa båtar kommer att äga rum så fort systemet går igenom. Det hela liknar det system som fanns i det pelagiska fisket innan individuella överförbara fiskerättigheter infördes i detta med resultatet att företagen hade så kallade kvotbåtar som lades upp i hamn medan en anan båt fiskade kvoten.

Förslaget är bra då det leder till minskade kostnader för räkfiskeföretaget, mindre incitament till olagliga utkast (uppgradering) och enklare kontroll. Förlaget från Havs- och vattenmyndigheten är baserat på ett ursprungsförslag från Sveriges Fiskares Riksförbund och det är på tiden av myndigheten fått tummen ur och kommit med ett förslag på hur räkfisket kan hanteras. Detta även omd etta förslag bara kan betraktas som tillfälligt. Nu väntar vi på ett förslag om individuella överförbara fiskerättigheter i det venska räkfisket. Ett sådant system innebär en mer permanent lösning, som dessutom bevisat fungerar för att få ner överetablering och överkapacitet inom ett fiske.

Räkfiskeföretag/familjer som äger två räkfiskebåtar

Fiskeri AB Ingun, GG 77 Ingun, GG 980 Danafjord
Arkö Fiske AB, GG 707 Arkö, LL 107 Rimfors
Jonas Klingander, GG 234 Kennedy, GG 19 Clinton
Valöskär AB, GG 410 Valöskär, GG 504 Orion
Sandefjord Fiske AB, GG 781 Sandefjord, LL 578 Svanvik
Andersson, GG 105 Titania, SD 191 Silverön
Johander, SD 47 Aerö, SD 748 Odderö (äger inte bägge, men har räkfisketillståndet för bägge)
Robert Gustafsson, GG 1221 Singapore, GG 21 Zentha av Rönnäng (äger kanske inte bägge utan har kanske bara räkfisketillståndet)

Utöver detta finns det en av de 61 båtar som har räkfisketillstånd som är upplagd, GG 348 Milton. Förslaget kan alltså omedelbart förväntas medföra en minskning av antalet räkfiskebåtar till 53 stycken. Om Milton också räknas bort kvarstår 52 stycken. Flertalet av de som försvinner omedelbart är större båtar. Ytterligare 20-30 båtar borde sannolikt försvinna för att kapaciteten i fisket ska hamna i överensstämmelse med den kvot Sverige förfogar över.

Det finns också ett antal räkfiskeföretag som går mycket dåligt som exempelvis  SD 578 Vikingö AB och ResöRan AB (SD 262 Carona). Sannolikheten att dessa båtar försvinner från räkfisket är därmed ganska stor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. 2015-01-04. Ytterligare ett uppköp har skett. LL 628 Atlantic AB har köpt GG 348 Milton. Redan innan ägde de LL 628 Atlantic.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!