Allt ålfiske bör förbjudas

Det mest skadliga fisket i Sverige är sannolikt det småskaliga ålfisket. Ålfiske är förbjudet i Sverige sedan 1 maj 2007 med vissa undantag. Förra året fiskades cirka 360 ton ål i kustnära småskaliga fiskerier i Östersjön. De som fiskar ål har dispens, undantag från lagen. På västkusten förekommer inte längre nåt ålfiske då ingen på Västkusten har dispens. Det är dags att stoppa även det sista ålfisket:

Sedan maj 2007 är det förbjudet att fiska ål för alla, i havet och i större delen av svenska sötvattensområdena. Endast ett fåtal yrkesfiskare har dispens från förbudet. De får fiska åtta ton ål på 90 dagar varje år.

– Det bästa vore om fisket stängdes helt. Ålen behöver återhämta sig, säger Henrik Svedäng, forskare på SLU.

– Sverige är det land som fiskar näst mest ål i hela Europa. Det är beklagligt, säger Ellen Bruno, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Det förekommer troligen också ett omfattande tjuvfiske av ål:

Under 2014 har kustbevakningen beslagtagit 54 olagliga ålryssjor i Kalmar län. Under 2013 och 2012 var den siffran bara ett tiotal. Även i grannlänet Blekinge är det en stor ökning – där hittade kustbevakningen 227 olagliga ålryssjor i år. Under 2013 var det bara 36 stycken.

– Det pågår olagligt ålfiske i stor utsträckning. Mörkertalet är stort – eftersom det är svårt för oss att hitta ryssjorna, säger Lars Thanger, kustbevakningsinspektör i Oskarshamn.

– I Kalmar, Blekinge och Skåne län är det olagliga fisket efter ål som störst. Det är bekymmersamt eftersom fisken är utrotningshotad, säger Lars Thanger.

En stor del av detta tjuvfiske begås sannolikt av fritidsfiskare, annat av småskaliga kustnära yrkesfiskare som bedriver fiske på deltid. En del av dem hävdar att det finns gott om ål . De gör sig därmed totalt otrovärdiga på området. Det går inte att ha förtroende för fiskare som så uppenbart skiter i verkligheten. Det finns ingen anledning att de ska ha dispens för att fiska ål.

Ål

Ål. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon

Ingen ål för kommersiellt bruk kan idag förökas i fångenskap. Odlad ål är ung, vildfångad ål – glasål – som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stora.

Åltraditionen lever fortfarande kvar i bland annat Skåne och Blekinge. Ålen har tyvärr också blivit vanlig på menyn hos många sushirestauranger.

– Det är en olycklig utveckling som visar att vi har nya utmaningar framför oss. Många säger att ålen är odlad och inte vildfångad, men det är i grunden samma hotade bestånd den kommer ifrån, säger Inger Näslund, expert på marint och fiske på Världsnaturfonden WWF.

Allt fler restauranger har dock slutat servera ål på julbordet. Men i landets södra delar säljs den utrotningshotade fisken på flera håll – liksom hos vissa saluhallar, grossister och sushirestauranger. Det visar Världsnaturfonden WWFs ålrundringning för femte året i rad.

Av ett drygt 110-tal krogar, butiker och färjerederier som WWF ringt runt till i landet uppger en majoritet att de inte erbjuder eller säljer den rödlistade ålen.

– Medvetenheten har helt klart ökat om att ålen är hotad och många har plockat bort den från julbordet och menyerna de senaste åren. Det är hoppfullt och ett steg i rätt riktning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

WWF uppmanar kunder och matgäster att avstå från den utrotningshotade ålen och andra rödmärkta fiskarter i WWFs konsumentguide. Att kraftigt begränsa ålfisket och återställa vandringsvägar i vattendrag är andra viktiga åtgärder.

Den europeiska ålen är klassad som akut hotad på Artdatabankens och Internationella naturvårdsunionens rödlistor och har rött ljus i WWFs fiskguide.

Även om fisket hotar ålen är sannolikt vattenkraftverk och vattenkraftdammar en större fara idag. Det krävs alltså ombyggnader för att förhindra att ålar hamnar i turbinerna och dödas och att vandringshinder byggs bort.

Intressant?
Mer: SMB, Fisheco, BT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,