Danska fiskare dömda för tjuvfiske

10 danska fiskebåtar är misstänkta, åtalade och i vissa fall dömda för att ha tjuvfiskat på fredat vatten i Kattegatt. Häromdagen dömdes tre av dem till böter för att ha bedrivit olagligt fiske:

De tre fiskekuttere er blandt dem, som Greenpeace for tre år siden ulovligt udstyrede med gps-sendere, men i alle tre sager viste kutternes lovpligtige sporingsudstyr samme positioner, nemlig at der gentagne gange var fisket i det lukkede område 5-10 sømil nord for Gilleleje.

Fiskerne skal nu betale bøder på henholdsvis 63.000, 13.500 og 3000 kroner, hvilket er lidt mindre end ved byrettens dom for tre år siden. Til gengæld opretholdt landsretten konfiskationsbeløbet for den ulovlige fangst, som beløber sig til i alt 360.000 kroner, oplyser anklager Helle Just Krag,

Østre Landsret har tidligere fastslået, at Greenpeace brød loven, da man i 2010 gik om bord på kuttere i Gilleleje Havn og monterede skjult gps-udstyr i styrehuse og master. Organisationen fik 25.000 kroner i bøde, mens en aktivist fik en bøde på 1500 kroner for sin rolle i sagen.

– Men landsretten har ikke taget stilling til, om man alene kan bruge Greenpeace positioner til en domsfældelse. Det sker først ved en sag i landsretten til marts, hvor der ikke foreligger positioner fra lovpligt sporingsudstyr, siger Helle Just Krag.

De tre nu dömda har dömts med hjälp av bevis från AIS-systemet. Nästa rättegång kommer att avgöra om det räcker med de av Greenpeace uppsatta GPS-sändarna för att avgöra om båtarna begått brott eller inte. Dvs om dessa sändare räcker som bevis, trots att de är olagligt monterade på de aktuella båtarna. För att de är ju inget tvivel om att båtarna fiskat på ett fredat område, dvs bedrivit olagligt fiske,  så kallat tjuvfiske.

Greenpeace är tillfreds med domen och menar också att det räcker med bevisen från deras sändare:

I dag har de første tre fiskere modtaget deres dom i Østre Landsret. Dommen lød på både mindre bøder på 3.000, 13.500 og 63.000 kroner samt konfiskering af værdien af de fangster, der har været fisket ulovligt. Landsretten stadfæstede dermed Byretten i Helsingørs dom, dog med nedsat bødestraf.

Dommen har trukket ud, da forsvareren har sået tvivl om fredningen var lovlig i forhold til EU regler. Det er nu endelig afklaret at, fredningen er helt i tråd med EU-retten, og derfor kunne der falde dom i dag. Selvom sagen har trukket ud, mener jeg dog, at landsretten også skulle have stadfæstet bødernes størrelse. Fiskerne var vel vidende om at de fiskede i et fredet område. At sagen har trukket ud, rykker ikke ved det faktum, at de har fisket ulovligt, og fiskerne bør straffes for det ulovlige fiskeri.

Piratfiskeri er helt uacceptabelt, og jeg er oprigtig glad for, at Greenpeace har været helt afgørende i at sætte fokus på og stoppe det omfattende piratfiskeri, der fandt sted fra Gilleleje havn i 2010.

[…]

Både byretten og landsretten afgjorde, at dokumentationen fra Greenpeace var så god at data kunne bruges i retssagerne. Det kommer myndighederne til, når sagen imod endnu en Gilleleje-fisker skal stå i landsretten den 19. marts. Den sag bygger nemlig alene på Greenpeace-beviser, da fartøjet ikke havde installeret myndighedernes overvågningssystem VMS. Det havde fartøjet ikke, da det ikke var lovpligtigt på grund af fartøjets størrelse.

Om Greenpeace resonemang håller och rätten godkänner deras GPS-sändare som bevis kommer fler fiskare att bli dömda. Om inte blir de sannolikt frikända. Men kom ihåg om att om fiskarna frikänns i brist på bevis så är det inte ett belägg för att brott inte har begåtts, bara ett belägg för att brott inte kan bevisas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!