Framgångsrika svenska fiskare köper tillbaks fisket i Nordsjön

En gång i tiden så fiskade en stor del av Bohusläns fiskare långt från hemlandets kust. Det var dels backefiske efter långa kring Shetland och längre västerut, men framförallt var det sillfiske i Nordsjön, runt Shetland, invid England, på Dogger bank och andra fiskebankar i centrala Nordsjön.

På 1970-talet stängdes svenska fiskare ute från Nordsjön genom utvidgade fiskegränser från olika länder. Detta tillsammans med att sillen försvann från Nordsjön gjorde att svenska fiskare till mycket stor del stängdes inne i för små fiskevatten i förhållande till fiskeflottan. Endast några få båtar fick fiska på dispens i EU-farvatten fram till 1995. Konsekvenserna av händelserna på 1970-talet lider svenska fiske och svenska havsmiljö av ännu. Försvunnen fisk längs med den svenska kusten, till stor del på grund av för hårt fisketryck på 1980-talet, problem med torsken i Östersjön som startade med för hårt fisketryck på 1980-talet samt överkapacitet inom räk- och kräftfiske-

Endast inom det pelagiska fisket har problemen lösts. Fiskeflottan minskats drastiskt med ökad lönsamhet och hållbart fiske som följd. Lösningen heter individuella överförbara fiskerättigheter (ITQ, TFC). Lönsamheten inom det pelagiska fisket har lett till att en del svenska fiskare investerat pengar i fiskbåtar och fiskerättigheter i andra länder som exempelvis Danmark. Detta har de gjort mycket framgångsrikt. Det går att säga att de svenska fiskarna numera köper tillbaka rätten att fiska i de traditionella fiskevattnen ute i Nordsjön.

Agerandet har varit framgångsrikt, Astrid Fiske AB har blivit största innehavare av fiskerättigheter till sill i hela Skandinavien, en av de största i Sverige och en av de största i Danmark. Skarpsillfisket i Västerhavet domineras av svenska företag som exempelvis landar överlägset mest skarpsill av alla fiskare i Danmark.

IMG_0161

Utvecklingen med att svenska fiskare köper tillbaks rättigheten att fiska i Nordsjön leds av Rörö-företaget Astrid Fiske AB som är överlägset störst. Överhuvudtaget spelar den lilla ön Rörö en stor roll då även ett annat företag med stort skarpsillsfiske och annat industrifiske i Danmark hör hemma på Rörö, Themis Fiskeri AB.

Förutom att vara stora fiskerättsinnehavare för sill och skarpsill är Astrid Fiske AB också stora innehavare av fiskerättigheter till vitlinglyra och tobis. Themis Fiskeri AB äger stora fiskerättigheter vad det gäller skarpsill och tobis. De två Rörö-företagen åtföljs av ett företag i Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton som också innehar stora skarpsills- och tobisrättigheter liksom av Stella Nova Fiskeri AB med adress på Öckerö som äger stora fiskerättigheter till skarpsill. De fyra nämnda företagen hör till Nordens största skarpsillsfiskare ihop med Torönland HB och fler danskägda danska företag.

IMG_0163

Förutom de nämnda företagen finns det flera andra svenska företag som på ett framgångsrikt sätt köpt tillbaka fiskerättigheter i Nordsjön. Det handlar om Nicklasson Fiskeri AB som köpt fiskerättigheter till fisk i Tyskland, Kristine Fiskeri AB på Donsö som köpt fiskerättigheter för sill och annan pelagisk fisk i samma land samt Odeskär AB (Andersson Bemanning) på Vrångö i Danmark. Utöver detta finns det de som istället satsat på fiske i Östersjön med finska och polska båtar samt enstaka företag från Fiskebäck som fiskar i Västafrika.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!