Licensjakt på säl rimligt

På de flesta större djur i Sverige finns det licensjakt. Inklusive på fler av de stora rovdjuren. men på sälar finns ingen licensjakt trots att de sälarter, knubbsäl, gråsäl och vikare som finns i Sverige inte löper risk att utrotas. Däremot orsakar sälar stora skador för fisket och på fiskeredskap:

Sälarna förstör fiskeredskap, utöver att i alltför stor utsträckning äta upp potentiella fiskfångster. Den ersättning som utgår räcker på långa vägar inte till för att täcka de ekonomiska värden som sälskadorna orsakar fisket.

Inga naturliga fiender
Varför kan sälen öka lavinartat? Jo, för att den inte har några naturliga fiender. Varför har sälen tillåtits att öka lavinartat? Jo, för sälen är en politiskt känslig fråga. Finns det inget tak för hur många sälar som kan finnas? Nej, det gör det inte i nuläget, eftersom det inte finns någon förvaltning. Det är detta som är problemet, sälbeståndet förvaltas inte, utan tillåts växa fritt.
Nästan alla säger sig vilja värna det småskaliga kustnära yrkesfisket, men ingen väljer att ta tag i sälproblematiken på ett kraftfullt sätt. Detta är en tragisk brist, som får förödande effekter, mer och mer för varje dag som går, utan att något görs åt problemet. Alla yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap är förlorare, sälen är vinnare.

Svenska norrlandsfiskare har ställt sig undrande till detta. Deras erfarenhet är att alla yrkesfiskare drabbas av sälskador och att sälen finns överallt. Sälskadorna är så stora och omfattande att det har blivit omöjligt eller mycket svårt att bedriva något yrkesmässigt fiske med traditionella fiskeredskap.

Knubbsäl

Denna situation gör det rimligt att införa licensjakt på säl. I själva verket är det betydligt rimligare med licensjakt på säl än på exempelvis varg, lodjur och björn. För att det ska gå att införa en fungerande licensjakt på säl krävs dock också att det blir lagligt att sälja sälprodukter. Idag är det förbjudet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!