Thailand: Överfiske, svartfiske och slaveri

Enligt en rapport från Environmental Justice Foundation (EJF) bedrivs fisket i Thailand på sätt som inte är förenliga med några som helst miljömässiga och arbetsrättsliga normer i världen.

Thailand

Dessutom finns ett omfattande olagligt fiske.  När det gäller människohandel och slaveri i det thailändsk fisket har EJF påtalat missförhållanden i flera år utan att nåt hänt:

Since 2013, EJF’s investigations in Thailand have consistently found that the Thai Government’s antitrafficking efforts have been characterised by failure to improve victim identification, shockingly inadequate victim protection and support, weak enforcement and endemic corruption.

Since 2014, trafficking victims have reported abuse, even in Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) shelters designated to offer protection to victims. Reports of assault, threats at gunpoint and beatings by shelter staff leading to severe injuries, have been recorded (EJF interviews with trafficking victims and Myanmar government officials, 2014). Corruption still seriously undermines Thailand’s efforts to combat trafficking, while Thailand’s Prime Minister and other senior Ministers have publicly acknowledged the involvement of state officials in trafficking into the fishing industry.

[…]

EJF’s review of the Thai Government’s actions in the last year concludes that the minimum standards for the elimination of trafficking have not been met, and EJF strongly recommends that Thailand remains on Tier 3 in the 2015 TIP Report, as a clear signal to the Thai Government that a substantive programme of actions and series of reforms must be implemented.

Thailändska fiskevatten är sannolikt de mest överfiskade i hela världen vilket lett till stora omkostnader per fångat kilo fisk med slavarbetskraft som enda lösningen för att få ner kostnaderna:

The rapid industrialization of the Thai fleet during the twentieth century resulted in too many vessels using destructive and unsustainable fishing methods to catch too many fish, according to EJF. Overall fish catch per unit of effort in both the gulf of Thailand and Andaman Seas has plummeted by more than 86% since 1966, making Thai waters one of the most over-fished regions on the planet.

Boats now catch just 14% of what they caught in the mid-1960s, and Thailand’s fish stocks and marine biodiversity are in crisis, according to the NGO’s report.

As workers fled conditions aboard the vessels, catches declined and costs rose, operators had to turn to trafficked, bonded and forced labor to crew their boats.

Some 40- 50% of Thai landings also comes from unregistered pirate vessels fishing the waters of other nations, said EJF, fueling demand for a “thriving trade in modern-day slaves”.

Rent generellt är det så att tahiländska myndigheter inte gör nånting för att åtgärda missförhållanden i fiskeindustrin. Snarare motsatsen. Det mesta tyder på att poliser och andra myndighetspersoner är djupt involverade i människohandeln och svartfiske.

Piratfisket bedrivs ofta i andra länders vatten och utan att fartygen använder några som helst tekniska möjligheter som gör att de går att identifiera. En stor mängd thailändska fiskebåtar har uppbringats i framförallt burmesiska, malaysiska och vietnamesiska fiskevatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!