Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Två forskare vid högskolan i Kristianstad testar nu idén i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla kommun.

För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Vi testar även rening med tång och pellets, säger Erland Björklund i första numret av tidningen ”Hav &Vatten”.

Erland Björklund och Ola Svahn

Foto: Peter Kroon

Svenska reningsverk är inte byggda för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester utan stora mängder rinner rakt ut i våra vattendrag. Östrogen kan hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan göra fiskar glupskare, modigare och mindre sociala. Även flera andra miljöfarliga ämnen följer med avloppsvattnet ut i naturen.

-Varje år konsumeras ungefär ett ton av substansen diklofenak (finns i läkemedlen Voltaren och Arthrotec) bara i Skåne. Bortåt 70 procent av den mängd som kommer in med avloppsvatten till reningsverken kan sedan rinna ut i naturen, säger Erland Björklund.

Diklofenak är mycket skadligt för djurlivet och har bland annat lett till att Indiens gamar i stort sett utrotats.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gav i fjol tio miljoner kronor till forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker och Kristianstadprojektet ”Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM” är ett av sex projekt som fick pengar. I första numret av myndighetens tidning ”Hav & Vatten” berättar Erland Björkman och hans kollega Ola Svahn om sin forskning

Tidningen är tänkt att ges ut fyra gånger om året och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Första numret av ”Hav & Vatten” innehåller även en längre intervju med klimat- och miljöminister Åsa Romson, reportage om utmaningarna med att kunna ha ett rent dricksvatten och vem som ska betala notan. Samt flera exempel på spännande vattenprojekt runt om i Sverige.

Njord/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!