Rött ljus borde inte kunna bli grönt

Rättare sagt, det svenska räkfisket borde som det ser ut idag inte kunna få MSC-märkning. Skulle det bli så att svenskt räkfiske fårr MSC-märkning så innebär detta att MSC helt spelat ut sin roll. Deras märkningar och certifieringar är i så fall ingenting värda.

I vilket fall som helst har Göteborgs fiskauktion begärt att det ska inledas en certifieringsprocess för det svenska räkfisket. De tror att det ska gå att få räkfisket certifierat. Detta då bestånden är bra och fisket inte bedrivs på ett sätt som innebär överfiske:

– För att bli certifierad av MSC så krävs det att fisket klarar tre viktiga huvudkriterier. Beståndet av räkor ska vara bra. Myndigheterna ska ha god kontroll på förvaltning och kvoter samt veta hur fisket påverkar ekosystemet, förklarar Bengt Gunnarsson.

Men det är inte där problemen ligger i räkfisket. Inom det svenska räkfisket finns en kraftig överkapacitet och överetablering som ansvarig myndighet (Havs och vattenmyndigheten) uppskattat till omkring 40%. Detta innebär att lönsamheten blir dåligt varvid många fiskebåtar och fiskeriföretag tvingas till olagliga åtgärder för att kunna upprätthålla lönsamhet och fortsätta leva på fisket.

Kontrollen av räkfisket är också undermålig. Något som WWF påpekat flera gånger:

– Det står i vår konsumentguide att MSC, ASC och Kravcertifierade fiskprodukter får grönt ljus, när processen är klar och de har fått sitt godkännande. Vi tycker att det är ett positivt initiativ att man vill göra detta. Det som bekymrar oss är att förvaltningen och kontrollen inte sköts på det sätt som den borde, säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor hos WWF.

I praktiken är det omöjligt för svenska fiskerikontroll att upptäcka om det förekommer olagliga uppgradering, men alla vet att det pågår och när ransoner för enskilda fiskebåtar tilldelas tas hänsyn till detta. Svenska båtar, som redan har en liten kvot, får därför inte landa hela den svenska kvoten för en del av dumpningen (uppgraderingen) räknas först bort. Ute till havs kontrollera kustbevakningen fiskbåtarna. De kollar att allt sköts korrekt och att utrustningen är enligt gällande regler. De kollar inte om sammansättningen på räkfångsten är rimlig eller om dumpning kan misstänkas. Detta är istället något som landningskontrollen har ansvar för. Men praktiskt går det inte att kolla om dumpning ägt rum när båten kommit i land. Det finns helt enkelt inga bevis. Med andra ord finns det egentligen ingen fungerande kontroll.

Läget är ungefär detsamma inom det norska räkfisket. Däremot inte i det danska räkfisket. Det är alltså idag bättre att köpa räkor som fiskats av danska båtar. Vilket är en mycket stor del av räkorna som säljs via Smögens fiskauktion och en del av de som säljs via Göteborgs fiskauktion.

Räkfiske

Danska räkfiskebåtar från Skagen (en av dem är svenskägd) säljer en del av sina räkor under varumärket Skagen Gourmet Rejer. Kan ni köpa dem istället för andra räkor gör ni en insats för ett vettigt räkfiske.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!