Litteratur om fiske, förlag

Litteratur om fiske, fiskebåtar och fiskelägen finns det faktiskt en hel del. I skönlitteraturen är det dock inte jättevanligt, men även där förekommer det. Dramatiserade dokumentärer och dokumentärer förekommer också i bokform liksom en och annan självbiografi av fiskare. SKkönlitteratur liksom facklitteratur ska jag återkomma till.  I detta inlägg ska jag främst beröra de förlag, föreningar och liknande som idag ger ut fiskerelaterad litteratur och litteratur om Bohuslän.

När det gäller dokumentation och dokumentärt berättande så är det ett fåtal förlag som ägnar sig åt sådan utgivning. Utöver förlagen finns det ett antal föreningar som ger ut fiskerelaterad litteratur av olika slag. Många av de förlag som ger ut fiskrelaterad litteratur är dessutom föreningsägda.

Ett förlag som ger ut många böcker kring fiske och fiskelägen är Båtdokgruppen:

Vi är ett förlag som specialiserat oss på böcker om båtar, kust och hav. Sedan 1980-talets början har Båtdokgruppen arbetat med kulturhistoriska undersökningar av de traditionellt byggda bruksbåtarna i Sverige.

Utgivningen startade med fem volymer i serien ”Båtar i Sverige”. Hittills dokumentationsmaterialet från Blekinge, Halland, Skåne, Dalsland samt Bohuslän redovistas i bokform. Material från ytterligare ett antal landskap finns. Det är vår förhoppning att dokumentationen skall vara ett stöd för bevarandet av vårt traditionella bestånd av bruksbåtar.

Sedan förlaget startade har ett sjuttiotal boktitlar publicerats. Ytterligare ett tiotal är under produktion idag. Utgivningen omfattar böcker om fartyg och båtar, segel och motor, från övre Norrland till Galicien och från forntid till nutid. Böckerna faller inom vit skilda ämnesområden som etnologi, arkeologi, lokalhistoria och industrihistoria. Gemensamt är dock att de alltid har kopplingar till båtar, kust och hav.

Bland böcker Båtdockgruppen gett ut märks kartläggningarna av olika traditionella båttyper, beskrivningen av det svenska storbackefisket vid Shetland, en bok om av sillfisket på Tjörn under 1700- och 1800-talen, beskrivningar av bankskutor, fiskelägen som Mollösund, Grundsund, Björholmen och Klädesholmen.

Ett annat förlag som gett och ger ut fiskerelaterad litteratur är Breakwater Publishing som dock främst är fokuserat på litteratur om handelsjöfart. Men det finns även böcker om öarna i Göteborg skärgård (turistguider), om öar som Florö, om Strömstad och Marstrand liksom de fantastiska uppslagsverken Fiskebåtarna och varven samt Ståltrålare.

Föreningen Allmogebåtar ger för sin del ut en serie skrifter under namnet Träbiten. Fler av dessa är att betrakta som böcker, exempelvis Träbiten 134 om Rörö, Träbiten 146 om Fiskebäckskil och Träbiten 150 om båtar.

Bohusläns Hembygdsförbund och Bohusläns Museum ger varje år ut en årsbok om Bohuslän och dessutom en del andra böcker.  De handlar ibland om fiske helt och hållet som exempelvis 2003, ibland innehåller de enskilda artiklar om fiske.  Bland böcker som hembygdsförbundet och olika hembygdsföreningar gett ut märks böcker om Bovallstrand, Koster, Mollösund liksom om fiskare och sjömän på Orust och Väderöarna. De ger också ut och säljer filmer och bilder på DVD-skivor.

Det finns också en mängd personer som ger ut böcker på eget förlag eller som print-on demand på förlag som Vulkan. I denna grupp återfinns böcker som 500 år av sillfeske av Rolf Eriksson, Ålesundsolyckan 1868 av Bo Antonsson och två böcker av Daniel Wunsch, Räkor till varje pris och I havskräftans klor.

Böcker om tändkulemotorer måste också sägas tillhöra området och där finns Föreningen L. Laurin som säljer ett antal häften och böcker som getts av småförlag eller enskilda personer. I likhet med Föreningen L. Laurin säljer också Klubb Maritim i Göteborg böcker av olika slag som kan vara svåra att få tag. Klubb Maritim är också en av de organsiationer som står bakom utgivningen av  tidskriften Länspumpen som regelbundet innehåller reportage om fiskebåtar och fiske. I detta sammanhang an också Trafiknostalgiska förlaget nämnas. De har samarbete med Klubb Maritim och har gett ut böcker om Bohusläns skärgård med mera, exempelvis Mats Rogbergs Bohuskust.

Ett annat förlag är Melleruds Nyheter som gett ut nyutgåvor av smögenförfattaren Ernst Lundbergs romaner från 1970- och 1980-talen.

Till slut har vi också en av Sverige mest sålda författare, Camilla Läckberg, vars böcker utspelar sig i Fjällbackatrakten och ges ut av Bonniers. Vidare Viveka Lärn med sin a böcker om Saltön som ges ut av Wahlström & Widstrand och Gösta Unefäldt med sina böcker om Strömstadspoliser från Tre Böcker Förlag. Om Bohsulän finns förstås mycket mer, men jag tror det räcker så här så länge. Jag ska återkomma till äldre böcker skönlitterära böcker, musik och annat om Bohusläns och sådana författare som Emilie Flygare Carlén, Evert Taube med flera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!