Danmark – trålfisket viktigast men snurrevadsfisket har ökat mest

Danskt fiskeri omsatte år 2014 hela 2,9 miljarder danska kronor. Av detta stod trålfisket för 2, miljarder, dvs cirka 75% av hela omsättningen inom danskt fiskeri. Det innebar en viss minskning av trålfisket under 2014 jämfört med tidigare år. Huvuddelen av trålfisket bedrivs med bottentrål efter kräfta, bottenlevande fiske som torsk, sej och kolja, plattfisk, tobis samt räka.

Vadbåtar (notbåtar) och kombinerade trålare/vadbåtar stod för 13% motsvarande 375,5 miljoner, av omsättningen inom det danska fisket. Detta handlar i huvudsak om stora pelagiska fiskebåtar som fiskar sill, makrill, skarpsill (brisling) etc. Garn och krokbåtar stod för 8% av omsättningen, vilket innebar 237,7 miljoner danska kronor. Detta fiske är inriktat på torskfiskar och plattfisk i första hand.

Snurrevadsfisket som ökad med 17% under 2014 stod för 5% av omsättningen om danskt fiskeri under 2014.  Totalt omsatte snurrevadsfisket 154,7 miljoner. Med snurrevad fiskas främst plattfisk men även en del andra bottenlevande fiskar. Snurrevadsfiske anses miljövänligare än bottentrål och det är bra om dess andel av fisket ökar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!