Förvaltningsmodeller räkfiske – Spencer Gulf i Australien

På den konferens eller workshop om räkfiske som ägde rum i början av månaden och som jag skrivit om tidigare fick vi ta del av forskning från Australien och Kanada samt information om hur förvaltningen av räkfisket där ser ut. När det gäller räkfisket i Australien handlade det om två olika räkfisken, dels fisket i Spencer Gulf i södra Australien, dels fisket i norra Australien. De två fiskena förvaltas olika och är inriktade på olika arter.

Den räka som fiskas i Spencer Gulf är Melicertus latisulcatus som på engelska kallas King prawn (kungsräka). Fisket är MSC-märkt och bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Räkorna fiskas nattetid och det finns ett begränsat antal licenser (tillstånd) för fisket, 39 stycken. Fisket får inte heller bedrivas på vatten grundare än 10 meter men det bedrivs på förhållandevis grunt vatten i jämförelse med vad som är fallet i Skagerak. Det är också i jämförelse med räkfisket i Skagerak ett nytt fiske då kommersiellt fiske efter räka i Spencer Gulf påbörjades först 1968. De första försöken gjorde dock redan 1948 av en dansk fiskebåt.

Spencer Gulf Fishery

Räkfisket i Spencer Gulf är dessutom begränsat i tid till perioden november-juni med undantag av januari och februari då inget fiske bedrivs.  De flesta fiskare måste därför ägna sig åt annat fiske delar av året eller också ha något helt annat arbete. Det vanliga i Spencer Gulf är enligt uppgift från forskaren Bridget Green att de ägnar sig åt annat fiske andra delar av året även om hon inte var helt säker på det. Exempel på sådant fiske är fiske av en sorts hummer (slipper lobster) och bläckfisk.

Fisket förvaltas av fiskarna själv och det är de som begränsat tiderna som det får fiskas genom gemensamma beslut.  Fångsterna följs upp hela tiden och fisket förändras med sammansättningen av fångsterna och säsongen. Räkorna får inte var för små och det får inte vara för många lekmogna räkor. Räkfisket bedrivs med bottentrål, men tiden av ett tråldrag har begränsats för att skydda räkorna och den fisk som fås som bifångst:

The duration of trawl shots are generally around 30 – 50 minutes, after which the catch is emptied into a hopper-conveyor system for sorting, grading and packing. Trawl shots are of short duration in comparison to many other fisheries (other prawn fisheries can trawl for several hours). The short shots increase the chance of survival for all by-catch (non-target species) that is subsequently discarded.

The vessels also use hoppers to quickly separate mega fauna, such as sharks and rays.  The hoppers allow these species to be safely returned immediately to the sea once emptied from the net.  These mega fauna species exhibit high survivability due to the short period of time out of the water and minimal handling.

THE FISHING SEASON

The fishing season for the Spencer Gulf Prawn Fishery lasts from November through to and including June of the following year. The fishery does not fish in January or February to ensure that spawning can occur with limited interference. Fishing occurs in November and December to meet Christmas demands for stock. However, these fishing periods are limited to minimise the impact on spawning and recruitment.

The West Coast Prawn fishery is highly variable due to oceanic influences.  It appears that it thrives when the Leeuwin current is strong keeping the eastern bight supplied with warmer waters.  It tends to be impacted by periods of cold water upwelling, which will generally reduce prawn activity.  The three boat fishery has been producing healthy catches in recent times.

The fishing strategies determine the areas to be fished according to the size of the prawns and fishing effort is controlled by the average nightly catch in addition to the regulated gear restrictions. The Associations Management Committee develop fishing strategies in line with the Management Plan, fishing criteria and survey information. The fisheries are then managed at sea by a Committee at Sea to ensure that the fishery strategy is being met.

Förutom reglering av fiskeansträngningen på olika sätt regleras också hur redskapen ska se ut. Bland annat används olika tekniker för att skilja ut krabbor och fisk så att de kan släppas ut levande igen.

Antalet fiskebåtar som får ägna sig åt räkfiske i Spencer Gulf är alltså begränsat till 39. Fisket regleras ut över det av överenskommelser, redskapsbegränsningar och geografiska och tidsmässiga stängningar som kan ändras från dag till dag beroende på resultatet i fisket. Det gör yrkesfiskarna själva och deras organisation som beslutar om de olika begränsningarna geografiskt och tidsmässigt:

The Spencer Gulf Prawn Fishery is managed under Real Time Management arrangements with PIRSA Fisheries and operates in accordance with legislation, regulations, and policies. In particular, the Spencer Gulf Prawn Fishery utilises a number of fishing rules, as provided in the Management Plan for the South Australian Spencer Gulf Prawn Fishery September 2007 (the Management Plan).

Real Time Management is a key component of co-managment arrangements, as the fishermen are resopnsible for sharing real time data, i.e. prawn size and catch, to adjust the fishing grounds available. It is an ongoing process of determining sustainable fishing strategies based on information gathered during fishery-independent (stock assessment) and fishery-dependent (spot) surveys. Commercial fishing (November June) does not take place until the data from the surveys has been analysed and the stock abundance, size of prawns and spawning status are known.

Prior to fishing, the Prawn Associations Management Committee, in conjunction with PIRSA Fisheries and SARDI, develop a fishing strategy. The fishing strategy includes survey date(s) and locations (spot survey only), start date, and nature of the fishing strategy (closure lines, total catch / mean size). Fishing strategies are developed from the outcomes of surveys (in particular, stock assessment surveys), historic fishing data and the results of the previous fishing period.

Stock assessment surveys are conducted three times each fishing season to assess recruitment, abundance, growth and spawning: November; February and April. Industry driven spot surveys are conducted at the beginning or during each fishing period to assess areas for immediate fishing, other than November, February and April (when stock assessment surveys are conducted).

Surveys utilise a pool of approximately 12 vessels from the Spencer Gulf Prawn Fishery. Vessels are not obligated to participate in surveys; it is voluntary.

Det finns också vissa marknadsmässiga ingredienser i räkfisket i Spencer Gulf. För även om det bara får finnas 39 båtar som fiskar räka i Spencer Gulf så kan räkfisketillstånd köpas och säljas. Detta möjliggör för nya fiskare att komma in i fisket och för de som vill sluta att lämna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Förvaltningsmodeller räkfiske – Spencer Gulf i Australien”

Kommentarer är stängda.