Förvaltning av räkfiske – Kanadas stillahavskust

Räkfisket på Kanadas atlantkust är ett räkfiske inriktat på en enda art, nordhavsräka. Fisket bedrivs nästan uteslutande med bottentrål med undantag av ett mindre burfiske i en bukt i Nova Scotia. Helt motsatta är förhållandena på den kanadensiska stillahavskusten. DÄr är burfiske det ekonomiskt viktiga fisket och räkfisket i området bedrivs i mindre utsträckning med bottentrål. Fisket är dessutom inte inrikta på en enda ar, utan hela sex olika räkarter är föremål för kommersiellt fiske på den kanadensiska stillahavskusten. De arter som fiskas är coonstripe shrimp (Pandalus danae), humpback shrimp (Pandalus hypsinotus), smooth pink shrimp (Pandalus jordani), pink shrimp eller nordhavsräka (Pandalus borealis), prawn (spot shrimp, (Pandalus platyceros) och sidestripe shrimp (Pandalus dispar).

Burfisket är främst inriktat på prawn (spot shrimp, spotted prawn) med bifångst av coonstripe shrimp och humpback shrimp medan trålfisket främst fångar nordhavsräka (pink shrimp) och smooth pink shrimp med sidestripe shrimp som en mindre del av fångsten. I trålfisket fångas även mindre mängder coonstripe shrimp, humpback shrimp och prawn utan att dessa utgör målarter. Mängden prawn som får tas som bifångst i trålfisket är föremål för begränsningar.

Räkbur

Burfiske på räka startade i Howe Sound redan 1914 men fick en större kommersiell betydelse först på 1970-talet. Total finns idag cirka 250 licenser för detta fiske varav 55 stycken tillhör ursprungsbefolkningen och är kollektiva gemensamma licenser. Fisket förvaltas genom säsonsstängning, en maximal årlig fångst och individuella kvoter. De individuella kvoterna är inte säljbara i sig. Det kommersiella fisket får inte börja förrän den 1 maj och pågår i huvudsak till slutet av juni men visst fiske förekommer ända till december.

Det yrkesmässiga burfisket är ett mycket lönsamt fiske där huvuddelen av räkorna traditionellt exporterats till Japan. Förutom genom total maximal fångstkvot, säsongs- och områdesstängningar så regleras det kommersiella fisket genom redskapsbegränsningar och effortregleringar. Licenser är dock köp- och säljbara. Förvaltningen sköts av myndigheter och fiskeriorganisationer tillsammans:

A joint project agreement is established annually between DFO and the Pacific Prawn Fishermen’s Association for delivery of co-management programs supportive of the commercial fishery. This Agreement includes an annual work plan of activities related to the commercial fishery that are to be accomplished by both parties and the annual financial contributions of each party.

Commercial vessel owners/licence eligibility holders are required to make arrangements with an industry service provider for the delivery of in-season information to DFO. The cost of this service is established by the service company and is negotiated by the Association on behalf of licence eligibility holders. The industry service provider for 2014 is J.O. Thomas and Associates, Ltd. of Vancouver, British Columbia.

Det finns också ett mycket stort fritidsfiske av räkor med bur längs kusten. Detta pågår hela året. Huvudsakligen bedrivs detta fiske i Strait of Georgia. Detta fiske regleras genom säsongs- och områdesstängningar samt redskapsbegränsningar vad det gäller antal med mera

Ursprungsbefolkningen har också rätt att fiska räkor vid sidan av det kommersiella fisket som de har licens för. Detta fiske för sociala, religiösa och ceremoniella ändamål omfattas inte av begränsningar och regleringar annat än när det reglerats av licensinnehavarna och stammarna själva. Olika fiskeområden stängs dock för annat fiske under olika perioder på året beroende på olika vetenskapliga bedömningar.

Trålfisket bedrivs med bomtrål och bottentrål. Av mer än 200 licenser (233 st just nu) innehas 13 stycken av ursprungsbefolkningen. Förvaltningen är uppdelad i 34 förvaltningsområden med fångstbegränsningar i varje område (maxtak på fångsten).  I fisket deltar inga större frystrålare utan bara mindre trålare som fiskar relativt kustnära. Fisket lider av lönsamhetsproblem och cirka 25% av båtarna (11 stycken år 2011) landar 60% av räkorna och har 60% av inkomsterna. 2011 var det totalt 50 båtar som rapporterade räklandningar. bara en liten del av licensinnehavarna fiskar aktivt och det är svårt att sälja licenser (som är köp- och säljbara) så värdet av dem är nästan noll. Inga individuella överförbara kvoter finns i fisket utan det är ett fritt fiske för de som innehar licens. De flesta som ägnar sig åt räkfiske fiskar också annat.

kanada_shrimptrawl

Fisket begränsas genom ett fångsttak baserat på vetenskapliga beståndsuppskattningar, områdes- och säsongsstängningar, områdesbegränsningar, redskapsbegränsningar etc. Fisket startar normalt kring den 1 juni. Så länge fångsttaket inte uppnåtts i ett visst område är fisket öppet där. När maximalt tillåten fångst tagits i ett visst område stängs detta för fiske. Även detta fiske förvaltats gemensamt av myndigheter och fiskeriorganisationer:

The Pacific Coast Shrimpers Cooperative Association (PCSCA) and Fisheries & Oceans Canada have defined the annual co-management programs in support of the commercial fishery. Shrimp trawl harvesters are required by Conditions of Licence to make arrangements with a service provider for the delivery of in-season vessel fishing location and landing hail reports. A catch monitoring program, including at-sea bycatch and dockside sampling of shrimp are all requirements under the current fishery. The cost of this service to vessel owners is established by the PCSCA by negotiation with a service provider on behalf of shrimp trawl vessel owners. The industry service provider is Archipelago Marine Research Ltd. The costs of the program are covered by individual fees paid to the PCSCA.

Fisheries and Oceans Canada provides stock assessment, fishery management, enforcement, licensing and administration for the shrimp trawl fishery. Personnel are generally multi-tasked and, as a consequence, costs incurred by the Department to manage this fishery are difficult to assess. Contributions to the IFMP are provided by the Fisheries Management Directorate, the Science Branch, the Shellfish Data Unit, the Conservation and Protection Directorate, the Pacific Fisheries Licence Unit, the Treaty and Aboriginal Policy Directorate, the Recreational Fisheries Division, the Oceans Directorate and numerous administrative personnel.

Trålfisket efter räka på Kanadas västkust dras uppenbarligen med samma problem som det svenska. Överkapacitet, överetablering och underkapitalisering med många små, omoderna och olönsamma båtar i fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!