Lönedumpning inom norskt fiske

I Sverige är fisket i stor utsträckning familjerelaterat. Medlemmar i en familj utgör för det mesta huvuddelen av besättningen på en fiskebåt samtidigt som de också är ägare. Ägandet och yrket går i arv inom familjer. Så är det inte i Norge. Där är flertalet personer ombord på fiskebåtar löneanställda och ägarna av större båtar är ofta redare och investerare som inte själva ägnar sig åt aktivt fiske. Detta har lett till att det i det norska fisket finns starka drivkrafter för att dumpa lönerna på olika sätt. Det vanligaste är att öka andelen anställda som inte bor i Norge:

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund frykter nå omfattende sosial dumping ombord i fiskeflåten.

– Vi har hatt tilfeller der utenlandsk mannskap har henvendt seg og hevdet at de ikke har fått betalt i henhold til den kontrakten de har hatt. Og den kontrakten har ikke vært i tråd med gjeldene tariffavtale, sier Hansen.

Det har blitt stadig vanligere at fiskefartøyer rekrutterer mannskaper fra utlandet, særlig fra lavkostland i Øst-Europa.

En organisation för fiskeriredare, Norges Fiskarlag, tar för sin del starkt avstånd från detta förfarande:

Norges Fiskarlag viser til oppslag i NRK om antagelser knyttet til sosial dumping på norske fiskefartøy. Organisasjonen tar sterk avstand fra alle former for sosial dumping der utenlandsk arbeidskraft betales lavere enn norske kolleger eller for øvrig har dårligere arbeidsforhold.

-Det er ikke er fastsatt noen generell minstelønnsbestemmelse i norske fiskerier. Det som er fastslått, er at fartøy og mannskap som er underlagt tariffavtalen til Norges Fiskarlag skal ansettes på like vilkår og dette gjelder også utenlandsk mannskap, understreker leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Inom norskt fiske finns också regler om att majoriteten av en besättning ska vara norsk. Detta regleras i deltakerloven (deltagaralagen). Men fiskeriredarna kringgår dessa bestämmelser genom att uppge falska uppgifter  om de anställda från andra länder:

Fiskeridirektoratet finner utenlandsk mannskap med fiktive norske adresser, åpenbart for å unngå Deltakerloven. Men Sjøfartsdirektoratet, som har ansvaret, følger ikke opp.

[…]

Deltakerloven legger klare begrensinger og krever at minst halvparten av mannskapet skal være bosatt i en norsk kystkommune. Men regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet i Finnmark sier at de har flere konkrete saker hvor dette regelverket brytes.

– Vi har fått en del tips om lovbrudd som vi nå følger opp. Det er først og fremst på litt større båter dette er et problem, men vi ser også tendenser i kystflåten, sier Larsen. Som altså formelt ikke har hjemmel til å følge opp disse sakene. Det er det Sjøfartsdirektoratet som har.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier han ikke kjenner til noen utstrakte lovbrudd blant hans medlemmer, men at organisasjonen har nulltoleranse mot sosial dumping. Flere av rederiene som er i kikkerten skal være medlemmer av Norges Fiskarlag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!