Danmark: Tobisfiske klart från den 1 april

Villkoren för det danska tobisfiskeriet under år 2015 har fastslagits av danska NaturErhvervstyrelsen. Det innebär att det danska tobisfisket kan starta den 1 april.

Den danska kvoten som förväntas bli 336.964 ton är uppdelad på fem av de sju förvaltningsområden som EU delat in Västerhavet i:

Område 1:            125.459 tons
Område 2:            27.355 tons
Område 3:            179.227 tons
Område 4:            4.717 tons
Område 5:            0 tons
Område 6:            206 tons
Område 7:            0 tons

I område 2 kommer dock 7 026 ton att dras ifrån på grund av överfiske under år 2014. Område 6 är Kattegatt och område 7 är Skagerak. Inga danska fiskare kommer att få fiska i norskt vatten under 2015. I område 4 gäller speciella villkor för det danska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!