Dongwon – skumt koreanskt tonfiskbolag

Det största tonfisk-fiskeriföretaget i världen är sannolikt Dongwon Industries. Företaget ingår i en större koncern där moderbolaget heter Dongwon Enterprise. Andra bolag och varumärken i koncernen är Dongwon Cold Storage, det globala försäljningsföretaget Starkist och tonfiskkonservfabriken SCASA i Senegal som också är verksamma i fiskeribranschen, livsmedelsföretagen Dongwon F&B, Dongwon Home Food, Dongwon Farms och Dongwon WIneplus, serviceföretagen Dongwon Systems, Dongwon T&I, Dongwon CNS och Dongwon OLEV samt byggföretaget Dongwon Construction Industries,

Det ursprungliga företaget är Dongwon Industries som startades 1969 som ett fiskeriföretag. 1973 etablerade företaget sig i Ghana. På 1980-talet expanderade företaget genom att köpa upp företag utanför fiskerisektorn, något som fortsatte också under 1990-talet, dock i mindre skala. 2001 bildades moderbolaget Dongwon Enterprises, 2008 köptes StarKist och 2013 byggdes fabriken i Senegal. Företaget har försökt expandera ytterligare genom uppköp av tonfiskföretag i andra länder men har än så länge inte lyckats.

Idag är Dongwon Industiores ett av världens största fiskeriföretag och fiskar tonfisk, taggmakrill (hästmakrill), krill med mera. Fisket efter tonfisk med snörpvadsbåtar och backebåtar (långrevsbåtar) bedrivs i västra och centrala Stilla Havet samt Indiska Oceanen. Trålfiske av krill sker kring Antarktis och taggmakrill fiskas i Stilla Havet och Atlanten. Bolaget har 16 helägda snörpvadsbåtar, 2 delägda snörpvadsbåtar, 18 backebåtar, 5 kylfartyg och 1 trålare. Verksamhet finns i en rad länder, däribland SCASA i Sengeal och det delägda Kiribati J/V Compnay (KKTFC) i Kiribati. Förutom fiskeriverksamhet har bolaget också hamnverksamhet och transportverksamhet.

Företagets helägda snörpvadsbåtar (namn, bruttoton, flaggland, kommentar)

Cosmos Kim, 1 691, Sydkorea
Universe Kim, 1 347, Sydkorea
Granada, 996, Sydkorea
Western Kim, 1 525, Sydkorea
Oriental Kim, 1 725, Sydkorea
Elspeth, 1 713, Sydkorea
Deolinda, 1 494, Sydkorea
Ocean Master, 1 742, Sydkorea
Caribe, 1 651, Sydkorea
Ocean Ace, 2 407, Sydkorea
Blue Ocean, 2 407, Sydkorea
Jang Bo Go, 2 407, Sydkorea
Segyero, 2 200, Sydkorea
Miraero, 2 200, Sydkorea
Adria, 2 227, Sydkorea
Xixili, 2 201, Sydkorea

Ocean Ace

De delägda snörpvadsbåtarna är väl sannolikt Pacific Breeze på 1 039 bruttoton och Majestic Blue på 1 172 bruttoton. Båda har US-amerikansk flagg. Ägare till de två båtarna är formellt Pacific Breeze Fisheries på Guam, en US-amerikansk koloni.

Företagets backebåtar (namn, bruttoton, flaggland, kommentar)

No 117 Dongwon
No 121 Dongwon
No 201 Dongwon
No 202 Dongwon
No 203 Dongwon
No 205 Dongwon
No 207 Dongwon, 111, Sydkorea
No 208 Dongwon
No 211 Dongwon, 617, Sydkorea
No 212 Dongwon
No 216 Dongwon
No 803 Dongwon, 582 Sydkorea
No 808 Dongwon, 618, Sydkorea
Atun Tres, 617, Sydkorea
No 3 Tonina, 617, Sydkorea
No 5 Tonina
STD2
Kova

No 203 Dongwon

Trålaren heter Sejong och är på 7 765 bruttoton och med sydkoreansk flagg, medan kylfartygen heter Samwa Fontaine, Suruga1 (Panama), Oceanus (Sydkorea), Talofa (Vanuatu) och Badaro (Sydkorea).

Förutom båtarna som listas på företagets hemsida finns det en mängd andra båtar i olika register som uppges vara ägda av Dongwon. På Western & Central Pacific Comissions sida finns exempelvis backebåtarna Dongwon No 627, Dongwon No 629, No 217 Dongwon och No 639 Dongwon (664 bruttoton) listade. På andra ställen finns trålaren Dongwon 701 på 1 913 bruttoton, backebåtarna Dongwon No 631 (420 bruttoton), Favorite No1 (493) med kambodjansk flagg, 630 Dongwon, No 635 Dongwon, Dongwon 617 med flera.  Vidare finns båtar som Dongwon No 529 (trålare, 385 bruttoton), Dongwon No 517 (trålare, 677), Dongwon No 530 (trålare, 815) och många fler. Hur många av dessa båtar som fortfarande existerar är dock oklart. Måhända är många av dem skrotade utan att vara avregistrerade, måhända fiskare de under andra namn med andra flaggoror än sydkoreansk

Det finns alltså all anledning att tro att Dongwon på sin hemsida inte listar alla fiskebåtar de kontrollerar. Genom att de verkar äga båtar med kambodjansk flagg finns det också anledning att tro att företaget är inblandat i olika former av illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Båtar säljs också regelbundet, byter ofta namn, köps tillbaks osv. Detta är också saker som tyder på inblandning i fiske som inte går rätt till.

Huvudägare i Dongwonkoncernen är Jae-Cheol ‘JC’ Kim.

Företaget har flera gånger anklagats för att ha förfalskat dokument för att få tillgång till fiskerilicenser i olika farvatten. En sådan anklagelse om att ha lurat myndigheter i USA framfördes i februari förra året:

Dongwon is accused of making false and fraudulent statements in order to obtain US vessel documentation and tuna fishing licenses for two Korean owned and operated vessels in the South Pacific.

“The accusations against StarKist’s owner Dongwon Industries suggest a company in dire need of reforming its business practices,” said Casson Trenor, Greenpeace Oceans Campaigner.

“Evidence has already linked Dongwon to environmental scandals and illegal fishing practices. American consumers deserve better when they buy canned tuna – and so do our oceans.”

The legal complaint states that a former Dongwon executive used his daughters’ acquired US citizenships to establish “paper companies” – companies with no operations that exist exclusively for a financial reason – in the state of Delaware under their names. Yet at all times, the “paper companies” were allegedly controlled by Dongwon Industries.

The whistleblower claims that the aim was to obtain US vessel documentation for Korean-owned tuna purse seine ships, which then allowed Dongwon to obtain fishing licenses reserved only to US registered vessels under the South Pacific Tuna Treaty. US taxpayers pay $18 million per year for these licences, which are meant to ensure the US fishing industry gets its share of the catch. Dongwon is even alleged to have created the American-sounding pseudonym “William Phil,” a fictitious person that purported to be a manager when corresponding with US government officials.

Det blev dock ingen egentlig rättegång vad det gäller anklagelserna om fusk i USA då en domstol ogillade åtalet:

The federal court in Wilmington, Delaware has dismissed a civil action suit against Dongwon Industries — owner of StarKist Co., and StarKist Samoa — and four others, who were accused of using “U.S. citizen straw-people” to fraudulently obtain U.S. fishing vessel documentation and tuna fishing licenses to fish in the exclusive economic zone (EEZ) of Pacific Island Nations for two vessels that are actually Korean owned.

Defendants in the suit include Dongwon, Majestic Blue Fisheries LLC, Pacific Breeze Fisheries LLC, Jayne Songmi Kim and her sister Joyce Jungmi Kim, along with their father Jaewoong Kim.

The two sisters listed as owning the two fisheries companies, i.e. fishing vessels, are the nieces of the Chairman of Dongwon Industries, Jae-Chul Kim, as Jaewoong Kim is his brother. Court documents note that Jaewoong Kim used to be an executive of the South Korean based Dongwon Industries.

The lawsuit was filed in November 2012 by Moore & Company, a Florida based law firm, and included the U.S. government, as plaintiff. The feds, however, declined to intervene in the case.

Plaintiffs claim that the suit arises from false and fraudulent statements made by defendants to the government for the purpose of obtaining U.S. vessel documentation and tuna fishing licenses for two Korean owned and operated purse seiner tuna fishing vessels.

Plaintiffs claim that Majestic Blue and Pacific Breeze are actually owned by Dongwon, a South Korean company.

2013 anklagades företag för samma sak samt illegalt fiske utanför Västafrika:

A Dongwon-owned purse seine tuna fishing vessel, F/V Premier, was caught using a fake fishing licence in Liberia in 2011 and 2012. The company then sent a letter, forged to appear from the Liberian Bureau of National Fisheries, to the South Korean government that implied the allegation of illegal fishing was a misunderstanding. The same forged letter was also sent to African governments seeking new fishing licences for the Premier.

The government of Liberia has now formally sent a request to the South Korean government to investigate the Premier for its violations (1). The Indian Ocean Tuna Commission’s East African and South-West Indian Ocean grouping of eight countries has already refused the vessel from fishing in their waters. The United Kingdom (2) and European Union (3) also issued a warning against the entry of illegally caught fish into their respective territories.

”The South Korean government should call Dongwon’s ship back to port for a thorough investigation, showing that we take allegations of illegal fishing seriously. Behaviour at sea like this puts Korea’s reputation in a very bad light,” said Han Jeonghee, Greenpeace East Asia oceans campaigner. ”The Korean government and the impacted African countries must punish Dongwon for its crimes.”

Under South Korean law, a vessel caught fishing illegally can have its licence revoked, and in the case of repeated offence its highest executive can face up to 3 years in jail and millions in penalties.

Dongwon has more than a 50% market share on canned tuna in South Korea. It also owns the biggest US tuna brand StarKist. Dongwon Industries has a history of illegal fishing and ranked at the bottom of Greenpeace’s South Korean sustainable tuna guide last year.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!