Långsiktigt förvaltningsplan för fiske i Östersjön antagen i EU:s fiskeriutskott

En ny förvaltningsplan för fiske av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön klubbades på tisdagen i EU-parlamentets fiskeriutskott. Det betyder förstås inte att det hela på något sätt är klart. I april ska nämligen parlamentet ta ställning till förslaget och först därefter kan det nog sägas att den nya fleråriga förvaltningsplanen kan tänkas bli fastslagen.

Planen syftar till att återföra fiskbestånden till vetenskapligt fastställda hållbara nivåer under 2015. Fiskeriutskottet gick längre än EU-kommissionen och föreslog att fiskebestånden sedan ska bibehållas över den hållbara nivån. Vad jag förstår är dock bestånden i Östersjön vad det gäller de kommersiellt viktigaste arterna, sill, skarpsill och torsk på hållbara nivåer. Det gäller troligtvis också siklöja som fiskas för rommens skull. Förvaltningsplanen berör enbart torsk, sill och skarpsill samt plattfisk (det som främst fiskas i Östersjön är rödspätta).

En nyhet i förslaget är att de hållbara nivåerna för de olika fiskbestånden kopplas samman för att ta hänsyn till att de olika arterna samspelar och påverkar varandras bestånd.

Tidigare har fisket i EU:s vatten planerats från år till år, men den nya förvaltningsplanen ska sträcka sig över en längre tid.

– Planen borde bidra till en balanserad, hållbar exploatering av de berörda bestånden och stabiliteten för fiskemöjligheter – och därmed för fiskarnas levebröd, sade den konservativa polska parlamentarikern Jarosław Wałęsa som ansvarade för förslaget.

Miljöorganisationen Oceana har också kommenterat den nya förvaltningsplanen som är i linje med EU:s nya fiskeripolitik:

The plan addresses the long-term management of the major commercial stocks of cod, sprat and herring, and also provides measures for some species of flatfish. The final decision of the European Parliament on the report on the Baltic MAP, by MEP Walesa, will be taken in a plenary vote by the end of April.

“Our decision makers are bound by law to urgently rebuild European fisheries. The plan for the Baltic proposed by the European Commission was not complete, but the MEPs have succeeded in improving it. Now it’s up to the Council – 28 EU ministers responsible for fisheries must make sure that the Baltic plan delivers the CFP objectives and is fully in line with the most recent scientific advice, as well as EU environmental legislation, such as the Marine Strategy Framework Directive,” said Lasse Gustavsson, Executive Director of Oceana in Europe. “There’s no more time to waste, multiannual plans can and must deliver more fish in the sea and more jobs in the fishing industry as well as better protection for the environment.”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!