Tyskbåtarna – byggen för tyska ockupationsmakten i Norge

Tyskbåtarna var fiskebåtar som byggdes till Tyskland under andra världskriget för att användas i bevaknings- och eskorttjänst i den tyska marinen. Efter kriget användes många av dem som fiskebåtar om de fanns kvar. Ordern förmedlades av Båt-Tjänst AB i Stockholm och omfattade totalt 45 fiskebåtar av typen Kriegsfischkutter (KFK). De var 24 meter långa och på 110 bruttoton med 150 hk motorer.

Vid Sjötorps varv i Västergötland byggdes två stycken, enligt tyska källor troligen KFK 136 och KFK 137. Eftersom KFK 138 är en av de mest välkända tyska fiskekuttrarna från kriget och den är inte byggd vid svenskt varv så är de uppgifter som förekommer i boken Fiskebåtarna och Varven Skeppsbyggarna inte korrekta. Vid Karlsborgs varv (Rödesund, Becker) byggdes tre stycken:

Som en skänk från ovan kom beställningen av tre stycken fiskebåtar i trä till Tyskland, vilket gav jobb åt 44 man. Dessa båtar var en del i det handelsavtal med Tyskland som Jacob Wallenberg med flera var med om att förhandla fram, som betalning för kol och andra förnödenheter som vi led brist på i folkhushållningen. ”Tyskbåtarna” var robusta fartyg, 20m. långa, köl och stävar i ek, furubordläggning på järnspant. Det första fartyget vägrade att låta sig sjösättas på normalt sätt, först efter 24 timmars ihärdigt arbete löpte det äntligen i sjön. Båt nummer två hade däremot en normal stapelavlöpning, vilket åskådarna som samlats runt varvsbassängen inte kunnat tänka sig. Anblicken av ett 50-tal personer vilka springer som skållade råttor för att inte bli våta om fötterna av den svallvåg som sköljde upp på land var helt obetalbar. Byggandet av dessa fiskebåtar var en god affär för företaget.

Övriga varv som byggde tyskbåtar var bl.a Kungsörs Båtvarv (4 stycken), Karlstads Båtvarv, Gustavsson & Andersson på Lidingö (3 stycken), Abrahamsson & Börjesson på Ramsö i Vaxholm, Norrköpings båtvarv (KFK 106 och KFK 107), Ekenäs varv (3 stycken), Bröderna Larsson i Kristinehamn (4 stycken), Ernst Davidson i Simrishamn,  Saltviks varv, Ystads skeppsvarv, Valdemarsviks slip & varv, Karlshamns skeppsvarv, Fisksätra varv, Neglingevarvet i Saltsjöbaden och Tore Holms yachtvarv i Gamleby. Gustavsson & Andersson byggde också 10 rumänska fiskebåtar under andra världskriget. Totalt var det 16 eller 17 svenska varv som byggde tyskbåtar. Det har på sina håll uppgivits att Sverres varv också byggde 3 stycken tyskbåtar. Så var inte fallet, men tre stycken beställdes på varvet. Arbetet lades dock ut till andra varv. Det är okänt vilka. Noterbart är att inga varv på den svenska västkusten tog del av ordern. Om de sa nej av ideologiska skäl eller ekonomiska skäl är oklart, men många västkustfiskare trakasserades och dödades av tyska marinen under kriget så ideologiska skäl spelade sannolikt en viss roll. Av större svenska fiskebåtsvarv återfinns bara Ekenäs och Karlshamn bland de som byggde KFK-båtar.

I Uddevalla byggdes också 5 båtar för tyska ockupationsmyndigheter i Norge:

M/S Sei levererades i mars 1943. Jag har inga vidare uppgifter om fartyget.

M/S Lange levererades i april 1943. 1958 döptes hon om till Gaustadnes. Hon sjönk efter grundstötning den 10 november 1967 i Fenfjord. Ägare var då Lars Gaustadnes.

M/S Kveite levererades i maj 1943. Döptes om till Nidarvoll 1965 och till Beton 1969. Hon sprang läck den 2 juni 1972 och sjönk vid kaj i Sunndalsöya. Hon bogserades senare ut på djupt vatten och sänktes. Ägare var Otto Barsten, Molde.

M/S Hyse levererades i maj 1943. Hon döptes om till Mjölfjell 1948 och förliste den 4 november 1950 när hon seglade på ett grund i Målöysund. Ägare var Marie Lem, Bergen.

M/S Flyndre levererades i maj 1943. Döptes om till Sinbad 1948 och förliste efter en kollision den 3 december 1969 nära Örland utanför Trondheim. Ägare var Lars K Botten, Kristiansund.

Dessa båtar byggdes i en fabrik som var uppförd av Junohus AB för att bygga monteringsfärdiga hus. De ingick vad jag förstår inte i den tyska ordern på 45 KFK-båtar utan byggdes för en fiskfabrik i Norge, Frostfilet AS, som tillverkade mat för tyska marinen. Totalt ska Junohus ha byggt 7 fiskebåtar.

Förutom i Sverige byggdes båtar av KFK-typ på 42 olika varv i främst Tyskland och Sverige:

12 Kutter in Griechenland, 27 Kutter in Warna (Bulgarien), 3 Kutter in Constanța (Rumänien) 12 Kutter in Cherson (Ukraine), 22 Kutter verteilt auf sechs Werften in Belgien, 29 Kutter verteilt auf 12 Werften in den Niederlanden, und 44 Kutter verteilt auf 17 Werften in Schweden. (Summe: 143 Stück ohne Nachkriegsfertigungen)

Resten av KFK-båtarna byggdes i Tyskland. Totalt byggdes cirka 750 stycken under kriget, 612 i Tyskland och 143 i andra länder. Sammanlagt blir det 755, men det finns bara numrerat upp till KFK 752 så troligen byggdes bara 752 stycken. Ernst Burmester Schiffswerft KG i Swinemünde byggde 459 stycken. Minst 135 stycken sänktes. Andra hamnade i Argentina med hjälp av nazister som flydde vid krigets slut och där fanns de kvar vid mitten av 1950-talet. Lite övr 200 stycken användes som fiskebåtar i Tyskland efter kriget.

Många togs också som krigsskadestånd efter kriget, det gäller bland annat KFK 106 som hamnade i Sovjet tillsammans med 108 andra. Andra blev kvar i ockuperade länder, exempelvis den i Sverige 1944 byggda Ramstad som blev kvar i Norge tillsammans med 8 andra, Nederländerna 5, Frankrike 26, Grekland  4 och Sverige 1.

Efter kriget fortsatte båttypen att byggas i Polen och Tyskland. Med modifikationer och moderniseringar ända tills 1976 i Polen, i DDR till 1958 och 9 stycken i Bremen i Västtyskland åren 1948-50.

KFK-båtar byggda i Sverige, KFK-nummer, varv, senare öden och namn

KFK 93, Valdemarsvik, sänkt
KFK 94, Valdemarsvik, Hecht VI
KFK 95, Ekenäs, SG 17 Anke II, SS 77 Anke II, Antje D (vissa källor anger dessa namn för KFK 93)
KFK 96, Ekenäs, kvar i Norge som US-amerikansk, senare TSD 2Bjørnen, Bibben
KFK 97, Ekenäs,
KFK 98, Saltvik, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 99, Davidssons, sjönk
KFK 100, Ystad Skeppsvarv, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 101, Ystad Skeppsvarv, kvar i Norge som brittisk
KFK 102, Ystad Skeppsvarv, sänkt
KFK 103, Ystad Skeppsvarv, sjönk i oktober 1944 enligt vissa uppgifter, enligt andra kvar i Norge som brittisk
KFK 104, Abrahamsson & Börjesson, BX 441 Preil, HF 530 Nixe, HF 530 Nicole
KFK 105, Abrahamsson & Börjesson,  kvar i Norge som brittisk, senare HF 463 Glückauf
KFK 106, Norrköpings båtvarv, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 107, Norrköpings båtvarv
KFK 108, ??, kvar i Norge
KFK 109, ??, FLE 7 Christa, SO 45 Heil 20, SH 5 Heil 20, Hecht II, Ostpreussen I
KFK 110, ??, Forelle
KFK 111, Rödesunds varv Karlsborg, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 112, Rödesunds varv Karlsborg, kvar i Norge som brittisk
KFK 113, Rödesunds varv Karlsborg, kvar i Norge som brittisk, senare Mentor II
KFK 114, Gustafsson & Andersson, tjänstgjorde i Norge, till sovjetisk ockupationszon och DDR
KFK 115, Gustafsson & Andersson, enligt en del uppgifter sänkt, enligt andra senare Antje
KFK 116, Gustafsson & Andersson, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 117, Kungsör, tjänstgjorde i Norge, till Storbritannien
KFK 118, Kungsör, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 119, Kungsör, tjänstgjorde i Norge, till USA
KFK 120, Kungsör, tjänstgjorde i Norge, till sovjetisk ockupationszon och DDR
KFK 121, Bröderna Larsson Kristinehamn,
KFK 122, Bröderna Larsson Kristinehamn, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 123, Bröderna Larsson Kristinehamn, tjänstgjorde i Norge, till sovjetisk ockupationszon och DDR
KFK 124, Bröderna Larsson Kristinehamn, kvar i Norge som brittisk, senare Heimat, Heil 26, TIM 11 Ingrid, KIE 743 Ingrid, SO 34 Ingrid, NC 429 Ingrid, SE 2 Sirius, Sirius
KFK 125, Neglinge, BX 402 Kaeppen John, HF 522 Nymphe, Nymphe (senare i i Sverige)
KFK 126, Neglinge, tjänstgjorde i Norge, till sovjetisk ockupationszon och DDR
KFK 127, Neglinge, kvar i Norge som brittisk
KFK 128, Fisksätra Varv
KFK 129, Fisksätra Varv
KFK 130, Fisksätra Varv
KFK 131, Tore Holms varv, BX 522 Berta
KFK 132, Tore Holms varv, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 133, Tore Holms varv, tjänstgjorde i Norge, till USA, senare BX 573 Rolano
KFK 134, Tore Holms varv, tjänstgjorde i Norge, till Sovjet
KFK 135, Karlshamns varv, kvar i Norge
KFK 136, Sjötorps varv, tjänstgjorde i Norge, öde okänt
KFK 137, Sjötorps varv (skrovet byggt vid Rödesunds varv Karlsborg)

Sirius

KFK 124 som Sirius

De KFK som tilldelades USA och Ryssland fördes i de flesta fall tillbaks till Tyskland om de inte redan fanns där och blev säkerligen därefter kvar i Tyskland. Detsamma gäller en del av de som tilldelades Storbritannien men där tycks de flesta ha blivit kvar i det land de tjänstgjorde, dvs i allmänhet Norge vad det gäller de svenska båtarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!