Kalvsunds båtvarv

Varv på Kalvsund som startades av Arvid Berntsson år 1936. Han föddes på Tjörn och växte upp på Tjörn och Orust. Redan som tonåring började han tillverka snickerier som möbler och rattar till fartyg.  Han ska sedan ha arbeta en tid på Skärhamns Slip & Mek. Verkstad på 1920-talet men 1931 började han som båtbyggare på Peter Petterssons varv på Hälsö. 1933 flyttade han och hans fru till Hälsö. Efter arbetet på Peter Peterssons varv arbetade han en kort tid på J.W. Bergs varv på samma ö. Efter att ha arbetat några år på varven på Hälsö började han också att tillverka egna båtar i en lokal som gick under namnet Magasinet som låg i närheten av de två varven.

1936 flyttade han magasinet till Kalvsunds södra udde och fortsatte tillverkningen där. Bland de första som anställdes som snickare i hans verksamhet på Kalvsund var Morgan Olsson och Tore Olofsson från Skärhamn. Morgan Olsson kom senare att bli delägare i Kalvsunds första och enda järnare GG 386 Brandenburg.

Vid varvet byggdes i början främst klinkbyggda snipor till fiskare på Fotö och Asperö som ägnade sig åt kustnära fiske. Men med tiden började varvet också tillverka fritidsbåtar. 1942 flyttades varvet från den södra udden till Valléns tidigare sillsalteri som låg i anslutning till hamnen på Kalvsund, något söder om. Varvet blev nu både större oh modernare. 1943 byggdes en riktig slip. Varvet kom nu att bygga allt större fritidsbåtar och åren 1950-51 byggdes också tre fiskebåtar. Motorinstallationerna gjordes dock på andra varv, för två av båtarna på Berg & Johansson på Hönö och för den tredje hos Arvid Berntsson bror Gustav Berntsson i Skärhamn.

1951 lämnade Arvid Berntsson varvet på Kalvsund. Han och familjen flyttade tillbaks till orsut och en gård, Burås, i närheten av Svanesund. Han fortsatte dock att bygga mindre båtar samtidigt som han skötte jordbruket. Från 1956 till 1986 var båtbyggeri huvudsysselsättningen.

Kalvsunds varv köptes år 1951 av Arnold Olsson, John Samuelsson och Evert Bergman. De två förstnämnda var från Kalvsund, men Bergman från Bollebygd. Verksamheten kom nu att inriktas på vinterförvaring och vårutrustning av fritidsbåtar.  1960 såldes varvet på nytt och köptes då av  Assmund Johansson och hans två söner Roland och Henry Johansson. Assmund Johansson hade arbetat på J.W. Bergs varv på Hälsö tillsammans med sin far från 1925 och strax efter andra världskriget började också Roland Johansson på Bergs, dock på deras Björkö varv. 1949 började Assmund och Roland Johansson på Skandiavarvet på Öckerö som ägdes av Bruno Olsson och Lars Nilsson. Där byggdes och reparerades fritidsbåtar och byggdes båtinredningar till främst fiskebåtar.

I början av 1950-talet startade far och son ett litet båtvarv vid Bovik på Björkö där de byggde jullar, ekor och snipor förutom reparationsarbeten och ombyggnader av båtar. Den yngre sonen Henry Johansson arbetade 1953-1956 på GG 103 Hispano som fiskare och därefter på fiskexportfirman Klas-Ivar Johansson fram till 1960 då de två bröderna och deras far köpte varvet på Kalvsund. Kalvsunds varv byggde på deras tid främst jullar, ekor och snipor, men också en del fritidsbåtar.

Varvet i början av 1970-talet

Varvet i början av 1970-talet

Från 1975 övergick varvet dock till att huvudsakligen syssla med mekaniska arbeten. De uppfann en garnrulle (ett slags kraftblock) som underlättade när garnen skulle tas upp. Den första installerades på på GG 124 Solvåg på Rörö som ägdes av Evert Ryberg. Denna mindre fiskebåt hade byggts på Kalvsunds båtvarv 1970. Han var mycket nöjd med garnrullen och ryktet spred sig snabbt varvid familjen Johansson hade fullt upp med att tillverka garnrullar. Henry konstruerade också mindre trålvinschar och sköljmaskiner för kräfta och fisk. Vid sidan av sådan tillverkning dominerades verksamheten av vinterförvaring och vårutrustning av fritidsbåtar och så är det än idag. Kalvsunds Båtvarv HB ägs idag av Henry Johansson, Gun Ingalill Johansson, Erik Virén och Lena Virén.

Fiskebåtar byggda på Kalvsund.

Källor:
Fiskebåtarna & Varven, 2002
Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna, 2009

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!