ICES föreslår ökade kvoter på sill i Östersjön och Nordsjön

Sill i Östersjön består främst av vårlekande så kallad rügensill. En del av denna fiskas i Kattegatt och Skagerak. Nordsjösillen är höstlekande och även denna sill fiskas till viss del i Skagerak och Kattegatt. TAC för sill i Östersjön innefattar enbart östersjösill, medan TAC för sill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt innefattar östersjösill, nordsjösill och lokalt lekande bestånd.

För båda dessa lekbestånd finns det rådgivning från ICES som visar att båda bestånden fiskas i enlighet md MSY (maximalt hållbart uttag) och att det därför handlar om ett långsiktigt hållbart fiske. ICES föreslår en höjning av TAC (totalt tillåten fångst), populärt kallat kvot, för såväl östersjösill som för nordsjösill. För nordsjösillen föreslår de en höjning med 20% inför 2016:

Set at an upper limit of 518,242 metric tons from direct fishing, the 2016 advice is a 20%  — or 89,000t — increase from ICES’ recommendation of 429,797t for 2015.

ICES had slashed its 2015 advice for North Sea herring last year by 8.7% from 470,037t in 2014, after noting that recruitment had been found to be weak.

Norway and the European Union, which jointly manage the stock, accordingly lowered the TAC for 2015, albeit setting it above ICES’ advice, at 445,329t. This was a drop from 470,000t in 2014 and 478,000t in 2013.

Sill

Den föreslagna höjningen för östersjösillen är ungefär lika stor:

For sild i Østersøen bliver der tale om mindre fremgange i kvoterne, hvis rådgivningen fra ICES bliver fulgt. ICES’ forslag til TAC for den vestlige Østersø er således 4.000 tons højere end den gældende TAC for i år, mens den i den østlige Østersø formentlig også bliver højere end de 163.451 tons, der er EU’s andel i år.

Förslaget från ICES är 201 000 ton i den östra delen av Östersjön för 2016, vilket skulle innebära en ökning med cirka 40 000 ton och ungefär 25%. Ökningen i västra Östersjön är inte lika stor, men ändå runt 20%.

För det tredje lekbeståndet av sill som fiskas i svenska vatten och av svenska fiskebåtar, den sill som leker lokalt i Skagerak, finns ingen separat förvaltning. I Skagerak fiskas de tre bestånden ihop och i samma fisken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”ICES föreslår ökade kvoter på sill i Östersjön och Nordsjön”

Kommentarer är stängda.