Världshavsdagen

Världshavsdagen firas varje år den 8 juni för att belysa havens stora betydelse för vårt dagliga liv. Det blev officiellt erkänt av FN 2008, och är ett globalt evenemang.

Trots att haven är en lika viktig faktor som skogen för klimatet, har haven fått långt ifrån samma utrymme i internationella klimatförhandlingar. Därför kommer Unesco under årets upplaga av Världshavsdagen uppmärksamma sambandet mellan hav och klimat. Detta bara några månader innan FN:s stora klimatkonferens COP 21, i december. Världshavsdagen ger en möjlighet att öka medvetenheten om den påverkan som människan har på haven och att mobilisera och ena människor världen runt bakom ett projekt om hållbar utveckling för haven.

världshavsdagen1

Unescos generaldirektör, Irina Bokova, deltar tillsammans med bland andra Sveriges havs- och vattenambassadör, Lisa Svensson. Dagen kommer att föra samman forskare, representanter från regeringar och civilsamhället för att uppmärksamma havens roll för syreproduktion och klimatreglering samt att mobilisera stöd från det internationella samfundet för en hållbar förvaltning av haven.  En mängd organisationer och företag deltar i firandet av värdlshavsdagen i Stockholm, däribland MSC.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!