Isafold – bara pelagiskt

HG 333 Isafold på 2 499 bruttoton är en av Danmarks största fiskebåtar. Det är en pelagisk trålare och snörpvadsbåt (ringnotsbåt). Den ägs av ett partrederi PR HG 333 Isafold vars delägare är Niels Jensen, hans dotter Lise Bjørn Jørgensen, skepparen Kristian Mølgaard som är svärson till Niels Jensen och Kristian Larsen Holding ApS. Partredeiret grundades ursprungligen som ett direkt resultat av utestängningen av svenska och isländska fiskebåtar från Nordsjön. Något som lämnade ett tomt utrymme i fisket som danska fiskare kunde fylla.

Verksamheten har inte expanderat genom att köpa andra fiskebåtar, men däremot har fiskerättigheter (kvoter) som tidigare hängde ihop med fyra båtar överförts på en enda båt och sen har ytterligare fiskerättigheter inköpts till samma båt. De fiskeriföretag som expanderat kraftigt med inköp av nya fartyg och kvoter är i allmänhet aktiebolag (i Danmark A/S) medan partrederier inte verkar kunna fungera på ett liknande sätt. Isafold ägs i huvudsak av personer som inte arbetar ombord som Kristian Larsen, Niels Jensen och Lise Bjørn Jørgensen. De två äger också skeppsmäkleriföretaget Niels Jensen & Co samt Nilco Not & Trawl I/S. Företagsverksamheten har 20-talet anställda (Isafold har en besättning på 10 personer).

Isafold är ett fiskeriföretag som enbart innehar pelagiska fiskerättigheter.

Fiskart och område, ägd kvotandel

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 22,1%
Sill i Nordsjön, 15,1%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  13,0%
Makrill, 21,0%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 5,0%
Tobis, 8,0%,
Sperling (vitlinglyra), 0,2%,
Blåvitling, 4,8%
Blåvitling färöisk zon, 9,4%
Havgalt (trynfisk), 20,2%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 5,3%
Sill västra Östersjön, 0,6%
Sill östra Östersjön, 0,6%

Omsättningssiffror och liknande finns inte tillgängliga för partrederier.

HG 333 Isafold

HG 333 Isafold

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!