Bolt – plattfiskkungarna

Familjen Bolt kommer ursprungligen från Nedeländerna men sen länge är bröderna Betto Bolt och Tamme Bolt etablerade som fiskare i Thyborøn på Jyllands västkust. Familjen Bolt är ägare i en fiskebåt med pelagiska fiskerättigheter via företaget Nordic Pelagic A/S, L 303 Ariadne på 1 188 bruttoton. Företaget äger också L 616 Emily på 1,5 bt, en liten kvotägarbåt.

Bolt, kanske rättare sagt Tamme Bolt, tycks ha börjat med demersalt fiske och sedan expanderat till pelagiskt fiske med hjälp av det stora nederländska fiskeriföretaget Willem van der Zwan & Zonen med pelagiskt fiske som specialitet. Det nederländska företaget är minoritetsägare i Nordic Pelagic A/S. I styrelsen för Nordic Pelagic A/S sitter Tamme Bolt, Betto Bolt och Willem van der Zwan. Detta är alltså motsatsen till den utveckling många mindre konsumtionsfiskare i Danmark är rädda för, att pelagiska fiskare med IOK-rättigheter köper även fiskerättigheterna (FKA-andelar) till konsumtionsfisk och som Henning Kjeldsen och Gitte Henning A/S är ett exempel på.

Dessutom är familjen Bolt ägare av samt delägare i en lång rad demersala fiskebåtar med FKA-fiskerättigheter (kvotandelar). Tamme Bolt äger personligen eller har del i L 232 Tove Kynde på 77 bruttoton, L 610 Inger Kathrine på 99 bt och L 757 Aaltje Postma på 324. I Tove Kynde är också Mertin Nees Kynde delägare och i Inger Kathrine också André Sanders och Lubbertus Siemen Sanders. Företaget Amy A/S som familjen Bolt äger del av har fiskebåtarna L 126 Bering Sea på 243 bt, L 225 Mette Kynde på 38, L 625 Maritana på 168 och L 626 Bigtana på 80. I styrelsen för Amy A/S sitter Gitte Juhl Schlie, Pia Juhl Bolt, Aaldert Zwaantinus Dekens och Klaas Zwaan. Det tycks som om familjen bolt främst samarbetar med andra familjer av nederländsk härkomst.

De FKA-fiskerättigheter familjen bolt helt eller delvis kontrollerar är främst rättigheter till plattfisk av olika slag och de båtar de har är främst snurrevadsbåtar (inkl. flyschooterbåtar, dvs skotsk snurrevad) och bomtrålare. Båtar som är byggda för fiske av plattfisk.

FKA-rättigheter, andel av dansk totalkvot

Rödspätta Nordsjön

L 126 Bering Sea, 1,0%
L 225 Mette Kynde, 0,6%
L 610 Inger Kathrine, 0,3%
L 616 Emily, 1,0%
L 625 Maritana, 1,8%
L 626 Bigtana, 0,4%
L 757 Aaltje Postma, 1,6%

Totalt: 6,7%

Rödspätta Skagerak

L 225 Mette Kynde, 0,1%
L 757 Aaltje Postma, 1,0%
Andra båtar har sammanlagt 0,1%

Totalt: 1,2%

Rödspätta Östersjön

Sammanlagt cirka 0,2%

Tunga Nordsjön

L 126 Bering Sea, 0,3%
L 625 Maritana, 3,3%
L 757 Aaltje Postma, 0,7%

Totalt: 4,3%

Pigg- och slätvar

L 126 Bering Sea, 1,2%
L 625 Maritana, 0,9%
L 757 Aaltje Postma, 3,6%
Övriga båtar sammanlagt 0,1%

Totalt: 5,8%

Torsk i Nordsjön

L 225 Mette Kynde, 0,6%
L 625 Maritana, 1,1%
L 626 Bigtana, 0,6%
L 757 Aaltje Postma, 1,2%

Totalt: 3,5%

Torsk Skagerak

L 225 Mette Kynde, 0,1%
L 232 Tove Kynde, 0,3%
L 757 Aaltje Postma, 0,2%

Totalt: 0,6%

Kuller (Kolja) Nordsjön

L 225 Mette Kynde, 1,0%
L 625 Maritana, 0,6%
L 626 Bigtana, 0,3%
L 757 Aaltje Postma, 5,1%

Totalt: 7,0%

Kuller (Kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön

L 232 Tove Kynde, 0,5%
L 616 Emily, 0,1%
L 757 Aaltje Postma, 2,4%
Övriga båtar tillsammans, 0,1%

Totalt: 3,1%

Mørksej (Sej, Gråsej) Nordsjön

L 625 Maritana, 0,2%
L 757 Aaltje Postma, 0,8%
Övriga båtar tillsammans, 0,1%

Totalt: 1,1%

Kulmule (kummel)

L 126 Bering Sea, 0,2%
L 225 Mette Kynde, 0,5%
L 232 Tove Kynde, 0,2%
L 625 Maritana, 1,7%
L 626 Bigtana, 0,2%
L 757 Aaltje Postma, 1,2%

Totalt: 4,0%

Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön

L 126 Bering Sea, 3,7%
L 625 Maritana, 1,0%

Totalt: 4,7%

Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön norsk zon

L 757 Aaltje Postma, 0,2%

Havtaske (marulk) Nordsjön norsk zon

L 625 Maritana, 0,5%
L 626 Bigtana, 0,1%
L 757 Aaltje Postma, 2,5%

Totalt: 3,1%

Rättigheter i det pelagiska fisket

Brisling (skarpsill) Nordsjön, 10,6%
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 0,1%
Tobis, 2,0%

Nordic Pelagic A/S hade ett bruttoresultat på 18 miljoner år 2014 och ett bokförda tillgångar på 142 miljoner DKK den siste december.  Amy A/S hade 2 miljoner i bruttoresultat och bokförda tillgångar på 36 miljoner samt 15 anställda.

L 303 Ariadne

L 303 Ariadne

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Bolt – plattfiskkungarna”

Kommentarer är stängda.