Sommarloddefisket vid Island och Grönland

I maj kom Norge, Island och Grönland överens om loddefisket. Totalt kom de överens om en preliminär totalkvot på 300 000 ton varav sommarfisket omfattade 24 000 ton för Norge, 33 000 ton för Grönland och 143 000 ton vid Island. Inget sommarfiske kommer dock att tillåtas i isländska vatten.

Fiskeperioden för lodda är slut i februari och slutlig TAC (totalt tillåten fångst) verkar ännu inte bestämts. Norge har rätt att fiska hela sin kvot av lodda i isländsk zon, men där får bara finnas maximalt 25 norska fiskebåtar samtidigt. På samma sätt har Island rätt att fiska hela sin kvot av lodda i Jan Mayens ekonomiska zon.

Norge har en preliminär totalkvot på 75 176 ton för 2015/16 varav 44 000 ton kan fiskas i Grönlands ekonomiska zon. Vid Grönland fiskas lodda på sommaren och för närvarande är en norsk båt, N 300 DA Åkerøy II, i grönländska vatten för att pröva lyckan. Många norska båtar har dock tillstånd att fiska i grönländska vatten. Även dansk båtar brukar delta i loddefisket vid Grönland på sommaren. Den enda pelagiska danska båt som för närvarande verkar finns i grönländska och isländska fiskevatten är HG 333 Isafold.

ND 300 A Åkerøy II

ND 300 A Åkerøy II

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!