Loddafisket gör slut på isländsk strejk

I nästan två månader har de anställda på isländska fiskbåtar strejkat. Strejken har nu tagit slut efter att arbetsgivare och fackföreningar kommit en överens. Troligen har den stora loddakvoten i år varit det som lett till att de stridande parterna Läs mer…

Sommarloddefisket vid Island och Grönland

I maj kom Norge, Island och Grönland överens om loddefisket. Totalt kom de överens om en preliminär totalkvot på 300 000 ton varav sommarfisket omfattade 24 000 ton för Norge, 33 000 ton för Grönland och 143 000 ton vid Island. Inget sommarfiske Läs mer…

Norska kustfiskare kritiska till loddefiske i norr

Norges Kystfiskarlag och Fiskarlaget Nord är starkt kritisk till att loddefiske tillåtits i Barnets Hav och vid Finnmarkskusten detta år. De menar att Havforskningsinstituttet har fel i sin bedömningar av storleken på beståndet och att den begränsade storleken på den lodda som Läs mer…

Loddefisket i Nordnorge har kommit i gång

Lodda är en liten fisk som på engelska heter capelin. Den fiskas i nordliga delar av Atlanten, i huvudsak till fiskolje- och fiskmjölstillverkning. Lodda fiskas vad jag förstår främst med snörpvad (ringnot). Senare på året fiskas lodda vid Grönland. Där har Läs mer…

Norskt loddefiske igång vid Island

Medan svenska och svenskägda båtar med annan flagg fiskar skarpsill i Östersjön så fiskar många norska båtar lodda vid Island. Cirka 25 större norska fiskbåtar ägnar sig åt loddefiske vid Island. Totalt har norska fiskebåtar rätt att fiska 40 183 ton vid Läs mer…

Sommarloddefisket vid Grönland i gång

Sommarfisket av lodda vid Grönland, Jan Mayen och Island har kommit igång ordentligt. I fisket deltar isländska, norska, danska, färöiska och grönländska fiskebåtar. Även Sverige har en lite loddakvot i grönländska vatten, men det är osannolikt att någon svensk båt Läs mer…