Torskbeståndet i Nordsjön ökar

Torskbeståndet i Nordsjön ökar och har återhämtat sig rejält från när det var som sämst. Därför rekommenderar ICES en ökning av TAC (Totalt tillåten fångst) för torsk (cod) i Nordsjön med 14%. Det betyder mer än 40 000 ton landad torsk:

ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer en landing på 40 419 med samme utkastprosent som i 2014. Grunnlaget for bestandsberegningen ble endret i 2012. Ikke-registrert dødelighet er ikke lenger estimert for 2006 og de påfølgende årene. Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en metoderevisjon i 2015, der modellsettinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret.

Torsk

Torsk

Förslaget från ICES om ökad torskkvot har mottagits väl bland fiskare och bland annat fått danska fiskare att börja prata om MSC-märkning av torsken:

Den markante fremgang for bestandene af torsk i både Nordsøen og Skagerrak får nu Danmarks Fiskeriforening PO til at gå efter en MSC-certificering på fiskerierne. Det er en hensigten, at certificeringen både skal kunne dække trawl og garn, lyder det fra DFPOs næstformand, Kurt S. Madsen.

– Det, som vi bestyrkes af, er at bestanden har været i konstant stigning i de sidste syv år. Så vi forventer ikke, der kommer nogle knuder på snoren, siger Kurt Madsen, der også er formand for PO-udvalget i DFPO.

Även när det gäller TAC för kolja (kuller, hyse, haddock) föreslår ICES en ökning:

Kvoterådene fra ICES er basert på MSY-tilnæmingen. Dette tilsvarer en fangst på maksimalt 74 854 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på 61 930 tonn.
Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES.

För den tredje vanliga större torskfisken i nordsjöfisket, sejen (mørksej, gråsej, pollack) föreslår ICES däremot en minskning av TAC då utvecklingen för bestånden varit negativ:

ICES anbefaler at forvaltningsplanen følges. For 2016 anbefales en kvote på inntil 75 049 tonn Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på inntil 68 601 tonn, som er en nedgang på 6 prosent fra 2015.

Norska Havforskningsinstituttet menar dock att det råder stor osäkerhet när det gäller sejbeståndet då oliak provfisken gett stora skillnader i hur mycket sej som finns. Många provfisken är därmed borttagna från bestånduppskattningen vilket ökat osäkerheten i bedömningen av sejbeståndet. För kummel (kulmule, lysing, hake) har ICES rekommenderat en ökning av TAC i Nordsjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!