Jette Kristine E 727 ApS – kapten Kirk

Jette Kristine E 727 ApS är ett fiskeriföretag i Esbjerg som tycks ha fyra delägare då fyra personer sitter i styrelsen. Företaget har flera personkopplingar till TripleNine-koncernen via Nils Arne Hounisen, Kent Sand Kirk och Peter Kirk Larsen. Den fjärde personen i styrelsen är Bent Erik Eriksen. Eventuellt är väl Peter Kirk Larsen släkt med Kent Sand Kirk. Peter Kirk Larsen är advokat samt styrelseproffs och kanske ändå inte delägare i fiskeriföretaget.

Kent Sand Kirk har varit fiskeriminister i två regeringar på 1990-talet och är välkänd som talesman för danska fiskares protester mot EU och senare mot brittiska begränsningar av fisket i början av 1980-talet:

Kent Kirk kom til verden i et religiøst fiskerhjem i Esbjerg, hvor faderen, Sand Kirk, var til havs, og moderen, den færøsk fødte Brynhild, klarede hjemmet med de i alt syv børn. Kent Kirk var kun 15 år, da han forlod skolen og blev fisker. Han købte sin første kutter som 21-årig og blev som 27-årig Esbjerg Fiskeriforenings formand i 1975 – en post han bestred, indtil han blev fiskeriminister i Schlüter-regeringen i 1989. Derfor var det også Kent Kirk, der kom i aviserne og tv i 70’erne, da fiskerierhvervet for første gang følte båndene snære fra det nye EF-medlemskab. På fiskernes protesttogt til Christiansborg var han nemlig bannerføreren.

Lunten blev her tændt til en politisk lynkarriere, der startede med et konservativt medlemskort i 1974, inden han i 1979 blæste partiveteranen, oberst Knud Østergaard, af banen til EF-valget. Og fire år senere blev Kent Kirk så mediestar, da han med kutteren ”Sand Kirk”, fyldt med søsyge journalister, satte sig op mod selveste Margaret Thatchers egenrådige linje om 12 sømilegrænser og sejlede sin stålkutter lige ind i en kontant opbringelse af Royal Navy. Kent Kirk vandt – ikke blot den efterfølgende retssag, men også de engelske husmødre. Efter i pressen at have set den opbragte skipper sidde og spise kippers i hotelsengen med bar overkrop, valgte de ham til årets mand. Det var måske hans ”finest hour” og førte til, at han i 1985 blev valgt ind i Folketinget med 13.000 personlige stemmer.

Kent Sand Kirk är numera delägare och aktiv i en lång rad företag och en av initiativtagarna till företaget säkerhetsföretaget Esvagt A/S. E 727 Jette Kristine ApS äger två pelagiska trålare, E 727 Jette Kristine på 638 bruttoton och L 455 Lotte Vohnsen på 594 bruttoton. Jette Kristine är ett av få stora pelagiska fiskeriföretag som inte är medlem i Danska Pelagisk Producentorganisation (DPPO). Bolaget har dock, som påpekats tidigare, en tydlig koppling till TripleNine-koncernen.

Fiskart och område, ägd kvotandel

Sill i Nordsjön, 2,1%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  0,9%
Makrill, 0,5%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 5,6%
Tobis, 3,5%,
Sperling (vitlinglyra), 7,0%,

Jette Kristine är en typisk industritrålare som i stort sett bara fiskar för fiskmjölsfabriker. Ibland fiskar båten mer än vad de har fiskerättigheter till, dvs båten och företaget använder sig av möjligheterna att låna och hyra in fiskerättigheter.

Jette Kristine E 727 ApS hade ett bruttoresultat på 15,6 miljoner DKK år 2013. Bokförda tillgångar den siste december 2013 var cirka 112 miljoner DKK.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Jette Kristine E 727 ApS – kapten Kirk”

Kommentarer är stängda.