Säkerheten ombord på en fiskebåt

Danska Fiskeriets Arbetsmiljøråd har producerat sju filmer oms säkerheten ombord på fiskebåtar. De handlar om danska förhållande och är på danska men är med all säkerhet relevant också för svenska fiskare även om det inte finns några svenska fiskare som ägnar sig åt fiske med bomtrål eller dansk snurrevad. Men jag komemr att publicera alla filmerna då jag ju också har många danska läsare. Riktigt lika många norska läsare som jag har danska läsare har jag inte, men det är troligen intressanta filmer också för norska läsare. Filmerna beskriver också hur fisket går till vilket gör dem intressanta för alla som är intresserade av yrkesfiske.

Så här skriver Fiskeriets Arbetsmiljøråd om filmerna:

Filmene er produceret for at komme endnu et skridt videre med sikkerheden men også for at vise, at sikkerheden ombord har meget med den kultur at gøre, som skabes ombord.

I filmene fortæller fiskere om deres daglige arbejde på havet. Man følger fiskere i arbejdssituationer ombord ved fiskeri med garn, trawl, flyshooting, snurrevod, not og bomtrawl ved fiskeri af muslinger og hesterejer. Filmene varer mellem 10 og 15 minutter.

Filmene sætter fokus på sikkerhedsarbejdet – og der er inspiration at hente.

Der er fokuseret på de gode eksempler, løsninger og holdninger til sikkerhed. Filmene har både en fælles rød tråd og forskellige fokusområder, så tilsammen dækker de meget bredt, når det handler om sikkerhedskultur og sikker adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse. To af filmene omhandler henholdsvis forebyggelse af svovlbrinte i lasten og brug af APV i sikkerhedsarbejdet ombord.

Udover at filmene har fokus på sikkerhed ombord, så tegner de også et billede af, hvordan fiskeriet foregår. Der er tale om repræsentative fiskeriformer, og i filmene ser man, at forudsætningen for et godt og sikkert arbejdsmiljø først og fremmest er kendskab til håndteringen af fiskeredskaberne og opmærksomhed på de risici, der kan være i forbindelse med fiskeriets udførelse.

Filmene er støttet af EU og NaturErhvervstyrelsen gennem Fiskerifondsmidler.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!