Barslund Jensen – Ocean Prawns

Ocean Prawns A/S är ett av Danmarks större fiskeriföretag. Huvudägare i Ocean Prawns A/S är Kristian Barslund Jensen. De flesta tänker nog bara på företaget som ett större räkfiskeföretag men på senare år har företaget också blivit en större innehavare av fiskerättigheter för konsumtionsfisk (FKA, demersalt fiske). I styrlesen för Ocean Prawns A/S sitter förutom Kristian Barslund Jensen också Henrik Espersen, Hanna Grete Jensen, Niels-Ole Hald, Daniel Barslund och Martin Barslund Juel Jensen. Barslund Jensen äger och ger del i en mängd företag på Bornholm där Ocean Prawns A/S har sitt huvudkontor i Nexø. Ett av dessa företag är Svaneke Shipping ApS som tidigare ägt fiskebåtar.

Företaget sköter en danskregistrerad räktrålare, R 38 Ocean Tiger på 2 223 bruttoton. Den fiskar i huvudsak räkor i grönländska vatten och har en besättning på cirka 20 personer. Ägare till Ocean Tiger är Kristian Barslund Jensen och det franska företaget Comapeche SA. Barslund Jensen äger också fiskebåtarna R 230 Ocean Freja på 145 bt, kvotägarbåten R 379 Freja (1bt) och trålaren R 231 Ocean Laura på 329 bt tillsammans med Per Lund-Hansen, Dessa båtar sysselsätter omkring 10 personer. Ocean Prawns sköter samtliga båtar.

Utöver de danskflaggade båtarna är Ocean Prawns Canada ägare av räktrålarna Ocean Prawns på 3 751 bruttoton och Atlantic Enterprise på 3 457 bt. Dessa två båtar sysselsätter närmare 60 personer. I Estland är Ocean Prawns hälftenägare i Reval Seafoods Oü i vilket isländskägda estniska företaget AS Reyktal äger den andra hälften. Reval Seafoods har en större räktrålare, Reval Viking på 2 350 bt som fiskar i Barents Hav och andra delar av Nordatlanten. Reval Viking sysselsätter ungefär 20 personer. Även denna båt sköts av Ocean Prawns.

I Danmark har Ocean Prawns-koncernen stora fiskerättigheter inom FKA-fisket i Östersjön men begränsade rättigheter i andra vatten.

Fiskart och område, andel av kvoten (FKA)

Torsk Nordsjön, 0,5%
Torsk östra Östersjön, 12,3%
Torsk västra Östersjön, 2,8%
Torsk Östersjön DØX, 2,8%
Rödspätta Nordsjön, 0,8%
Rödspätta Östersjön, 3,4%
Mørksej (sej, gråsej), 2,7%
Kuller (kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 0,1%
Kuller (kolja) Nordsjön, 0,5%
Pigg och slätvar, 0,8%
Marulk 0,8%

Utöver fiskerättigheterna i Danmark har företaget också rättigheter att fiska räkor i Nordatlanten på internationellt, i grönländska vatten och i kanadensiska vatten. På internationellat oh grönländska vatten fiskar de också hälleflundra. I Kanada bedrivs fisket dels i ett delägt företag, Clearwater Ocean Prawns Canada Joint Venture, vars andra delägare är Clearwater Seafoods som har två räkfiskelicenser, dels i egen regi. Förutom Clearwaters licenser fiskar Ocean Prawns båtar också på en tredje licens som ägs av Unaaq Fisheries Inc samt på 2 licenser som de själva äger via sitt kanadensiska dotterbolag/systerbolag vilket gör företaget till det största räkfiskeföretaget i Kanada. Totalt finns det 17 räkfiskelicenser och Ocean Prawns fiskar på nästan en tredjedel av dessa.

Ocean Prawns är tillsammans med svenskägda Astrid Fiskeri A/S och TripleNine-koncernen de enda större fiskerättighetsinnehavarna i Danmark som också äger stora fiskerättigheter i andra länder. Det svenska moderbolaget till Astrid Fiskeri A/S, Astrid Fiske AB, har stora fiskerättigheter i Sverige och TripleNine har fiskerättigheter i Namibia och Chile.

R 231 Ocean Laura

R 231 Ocean Laura

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Barslund Jensen – Ocean Prawns”

Kommentarer är stängda.