Torönland – stora fiskerättigheter

Torönland HB som ägs av en gren av familjen Ahlström via TLF-Torönland Fiskeri AB, Martin Ahlström AB och Robert Ahlström AB är ett av Sveriges största fiskeriföretag. Troligen det största som enbart har verksamhet i Sverige. Det är också ett av två eller tre större pelagiska fiskeriföretag med verksamhet som inte är med i Swedish Pelagic Federation PO (SFP).

Huvudägare i handelsbolaget tycks TLF-Torönland Fiskeri AB vara och styrelsen för detta bolag sitter Simon Ahlström, Carl Philip Ahlström, David Sture Ahlström, John-Martin Ahlström, Olof Ahlström, Emanuel Ahlström och Svante Ahlström. Alla ur en yngre generation som tagit över ledningen av familjens fiskeriverksamhet de senaste åren. Martin Ahlström AB och Robert Ahlström AB ägs av personer med samma namn som bolagen, de är från de ovan nämndas föräldrageneration. Carl Philip Ahlström, John Martin Ahlström och Emanuel Ahlström äger tillsammans med sin far Robert Ahlström också Tor Rederi AB. Detta bolag hette en gång Fiskeri AB Aldo och ägdes av släktingen Ove Ahlström. Tor Rederi AB har dotterbolaget Mette Fiskeri AB i vars styrelse Robert och Svante Ahlström sitter.

Torönland HB äger de två stora pelagiska trålarna och snörpvadsbåtarna GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. De orange tvillingarna som är på 846 bruttoton var. Företaget äger enligt skeppslistan också skrotbåten GG 318 Dyning (311 bt) som ligger och rostar i Fiskebäcks hamn och GG 361 Santos (402 bt) som också är eller var en skrotbåt (det är oklart om Santos öht existerar fortfarande). Den äldre Martin Ahlström äger också GG 81 Lovisa som har Fiskebäck som hemmaort men Röra som hemmahamn.

Koncernen äger bara fiskerättigheter i Sverige men genom att de har två båtar har de ganska stora fiskerättigheter. I likhet med de flesta pelagiska fiskeriföretag i Sverige finns de största fiskerättigheterna i Östersjön. Undantaget från denna generella regel är Astrid Fiske som huvudsakligen har rättigheter i Västerhavet.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 10,7%
Sill SKN, 17,4%
Sill östra Östersjön, 17,7%
Sill norra Östersjön, 41,0%
Sill NH, 100%
Sill Nordsjön, 19,3%
Skarpsill Skagerak, 8,8%
Skarpsill Östersjön, 19,0%
Makrill, 32,9%
Makrill norsk zon, 2,4%
Tobis, 7,4%

Genom att ha två fiskebåtar kan Torönland och familjen Ahlström komma över den 10-procentgräns som gäller för den andel en fiskebåt kan äga av den svenska kvoten. Detta menar jag visar på att det behövs en maximal ägarandel också per slutlig ägare och inte bara per båt. Torönlandkoncernen har i förhållande till de flesta andra stora svenska fiskeriföretag en mindre andel industrifisk och en större andel sill. Det ska dock klargöras att ganska mycket av sillen som fiskas i Östersjön också används till fiskmjöl då den innehåller för mycket miljögifter för att säljas till konsumtion.

Omsättning för Torönland HB eller några andra siffror går inte att få tag på då handelsbolag inte redovisar sina uppgifter offentligt. Företaget hade inga anställda. Däremot går det att hitta siffror för de andra bolagen som familjen äger.

TLF-Torönland Fiskeri AB som är ett ägarbolag hade ingen omsättning år 2014 men däremot bokförda tillgångar på 35 miljoner SEK den siste december det året. Inga anställda 2013, men däremot 12 anställda 2014. Martin Ahlström AB och Robert Ahlström AB hade bara en halv miljon var i bokförda tillgångar vid utgången av 2014. Inte heller de två bolagen hade någon omsättning eller några anställda. Tor Rederi AB hade däremot 8 anställda år 2013, en omsättning på 4,5 miljoner SEK och bokförda tillgångar vid slutet av året på nästan 14 miljoner SEK. År 2014 hade företaget en omsättning på 0,5 miljoner, inga anställda och tillgångar på 11 miljoner.

Elias Ahlström, som är son till Tore Ahström som tidigare var delägare i Torönland HB, äger för sin del EA Fisk & Fiskeriverksamhet AB som äger GG 604 Knutskär, en mindre fiskebåt som används till att fiska läppfisk. Hemmahamn är Almösund på Tjörn men båten fiskar inte därifrån utan från egen brygga. Elias Ahlström sysslar också med musik och kultur i bolaget Streamstage music and event AB. Tore Ahlström äger företaget TAMEC AB som i sin tur äger GG 304 Knut-Sjö och GG 1604 Knutvik. Båda båtarna används sannolikt för fiske av läppfisk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!