Carmona, PFG och FF Skagen fond

Båt GG 330 Carmona AB heter företaget som äger fiskebåten GG 330 Carmona på 1 023 bruttoton. Detta är den senast byggda svenska fiskebåten i den svenska fiskeflottan och också den näst största båten. Företaget som hör hemma på Dyrön ägs av familjen Gustafsson och i styrelsen sitter Anders Gustafsson och Gunnel Marie Gustafsson. Förutom GG 330 Carmona äger bolaget också GG 216 Linnea.

Anders Gustafsson eller Båt GG 330 Carmona AB är också delägare i PFG Fish AB där också Lövön AB (Arvidsson), AB Clipperton (Backman) och Midlake Fiskeri AB (Johnsson) är delägare. PFG Fish AB hade tidigare ett dotterbolag i Polen som ägde en fiskebåt och har fortfarande ett dotterbolag i Estland. Det har också två dotterbolag i Sverige, PFG Hamn AB och Fishsupplier Holding Sweden AB.

Anders Gustafsson sitter i styrelsen för PFG Fish AB såväl som för FF Skagen fond, huvudägaren (äger 2/3 av aktierna) i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S i vilket Carmona och flera andra svenska fiskeriföretag var intressenter. Andra svenska och svenskägda båtar som var och är intressenter, förutom Carmona, är Ginneton, Torönland, Bristol, Västfjord, Ahlma, Clipperton och Lövön. Också Karelia (ex Monsun) och Midsjö (Midlake) var intressenter liksom Roxen och Danö som ersatts av Ahlma. Swedish Pelagic Federation utser en av styrelsemedlemmarna i FF Skagen Fond och för närvarande är denne alltså Anders Gustafsson. En annan styrelsemedlem är styrelseordföranden i FF Skagen A/S och Skagens hamndirektör. Resterande två medlemmar ska vara oberoende styrelseledamöter och de utses av FF Skagen A/S.

Av styrelsemedlemmarna i FF Skagen A/S är två från företagsledningen, tre av fonden, tre av övriga aktieägare och en av P/f Havbrun som tidigare ägde Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S som har köpts av FF Skagen A/S. FF Skagen äger också 50% i svenska Swe-Dan Seafood AB medan den andra halvan ägs av Västkustfisk SVC AB.

GG 330 Carmonas fiske bedrivs ofta i samarbete med GG 778 Lövön. Carmona har bara fiskerättigheter i Sverige.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill östra Östersjön, 4,8%
Sill Nordsjön, 5,8%
Skarpsill Östersjön, 5,5%

I totalkvoten och andelarna är inte kustkvoten (reserverad för mindre båtar) medräknad och inte heller den så kallade östersjökvoten om 10 000 ton som det är fritt fiske på. Sannolikt har Carmona större fiskerättigheter idag än vad de hade i oktober 2014.

GG 330 Carmona

GG 330 Carmona med GG 778 Lövön innanför. Foto: Jan-Ever Johansson

Båt 330 Carmona AB omsatte 27,4 miljoner år 2014 (bokslutsåret slutade siste juni) och hade bokförda tillgångar på totalt 146 miljoner SEK den sist juni 2014. Antalet anställda var 4. PFG Fish AB omsatte 4,7 miljoner SEK bokföringsåret 2013/2014 och hade bokförda tillgångar på cirka 29 miljoner den siste juni samma år.

FF Skagen Fond hade ett bruttoresultat på 4,5 miljoner DKK år 2014 samt bokförda tillgångar på 4,4 miljoner den siste december medan FF Skagen A/S omsatte 1 319 miljoner DKK, hade ett bruttoresultat på 88,3 miljoner DKK och bokförda tillgångar den siste december 2014 på 741,5 miljoner DKK. Total har FF Skagen A/S 130 anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Carmona, PFG och FF Skagen fond”

Kommentarer är stängda.