Clipperton – kvarvarande fiskeriföretag på Donsö

Inlägg nr 5 av 23 i serien Sveriges stora fiskeriföretag 2015

Donsö är idag främst känt för att vara en redarö. Men förr i tiden var det ett ledande fiskeläge och det finns fortfarande några få fiskeriföretag kvar på ön. AB Clipperton är det största som har en fiskebåt i Sverige men det finns också andra som Christer & Lennart Fiskeri AB  som äger S 456 Anne-Mie i Danmark, Kristine Fiskeri AB som via dotterbolag i Tyskland äger NC 330 Kristin och Midlake Fiskeri AB var verksamhet verkar något oklar då de inte verkar äga nån större fiskebåt i varken Sverige, Danmark, Tyskland eller Finland men företaget har 4 anställda. Omsättningen är dock mycket låg och löneutbetalningarna små förutom till ägaren och VD:n Karl-Henrik Johnsson så det verkar inte heller sannolikt att de äger en båt som fiskar aktivt. Möjligtvis äger de fortfarande den sista fiskebåten som hette GG 597 Midsjö i Sverige. Idag är den flaggad på Komorerna men fiskar i Västsahara och heter Midsjo.

Bristol Fiske AB med GG 229 Bristol kan idag inte anses vara ett Donsöföretag.

Av de nämnda Donsöföretagen är det idag bara AB Clipperton som faktiskt kan räknas till de större fiskeriföretagen i Sverige (även Bristol Fiske hör till dem, men det är i allt väsentligt ett Göteborgsföretag idag).

AB Clipperton äger idag (enligt skeppslistan) GG 438 Clipperton, en stor pelagisk trålare på 746 bruttoton samt en liten fiskebåt, GG 1226 Clippfjord. AB Clipperton ägs av familjen Backman och Erling Malmborg. I styrelsen sitter Erling Malmborg, Olof Gunnar Backman, Inge Backman, Reine Backman och Marcus Backman. Den sistnämnde är också engagerad i PFG Fish AB inklusive detta företags dotterbolag liksom i flera lokala företag på Donsö. Reine Backman är aktiv i PFG Fish AB med dotterbolag samt Västkustfiskarna SVC AB medan Erling Malmborg är aktiv i flera lokala Donsöföretag. En helt annan gen av familjen Backman på Donsö äger Sirius Shipping.

PFG Fish AB, vilket alltså Clipperton/Backman är delägare, äger en hamn och några gamla fabriksbyggnader på Ängholmen vid Rönnäng. Tidigare (det kan int uteslutas att de fortfarande har dotterbolaget även om det inte redovisas på allabolag.se) hade PFG Fish AB också ett dotterbolag i Polen som ägde en fiskebåt, La Futura, men så verkar inte längre vara fallet. La Futura var innan den sålde till Polen den förra GG 438 Clipperton. Om PFG fortfarande har ett dotterbolag i Polen eller ej spelar egentligen ingen roll. La Futura verkar inte ha fiskat på länge. PFG Fish AB har fortfarande dotterbolag i Estland.

Delägare i PFG Fish AB förutom Clipperton är Midlake Fiskeri AB, Bristol Fiske AB, Ahlma Fiskeri AB, Lövön AB och Båt GG 330 Carmona AB. Det är i stort samma företag som också är intressenter i FF Skagen Fond och därmed delägare i danska FF Skagen A/S som driver en fiskmjöls- och fiskoljefabrik. Dessutom är Torönland HB, Fiskeri AB Ginneton och Västfjord Fiskeri AB intressenter i FF Skagen Fond. Av allt att döma är svenskarna de dominerande intressenterna och antalet andra intressenter färre. Danska intressenter verkar Gitte Henning A/S, PR Asbjørn, Fiskeriselskabet Lingbank ApS och S 105 Sebastian ApS vara liksom S 456 Anne-Mie som dock ägs av ett svenskt fiskeriföretag, Christer & Lennart Fiskeri AB. Karl Henrik Johnsson från PFG Fish och Midlake Fiskeri sitter också i styrelsen för FF Skagen A/S.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 8,8%
Sill SKN, 12,3%
Sill östra Östersjön, 9,3%
Sill norra Östersjön, 0,4%
Sill Nordsjön, 7,2%
Skarpsill Skagerak, 0,4%
Skarpsill Östersjön, 9,7%
Makrill, 4,0%
Makrill norsk zon, 6,6%
Tobis, 18,4%

GG 438 Clipperton är den svenska båt som har störst fiskerättigheter vad det gäller skarpsill i Östersjön samt tobis i Nordsjön.

AB Clipperton omsatte 19,4 miljoner SEK år 2014 (203/2014) och hade bokförda tillgångar på cirka 96 miljoner SEK den siste juni 2014 då bokföringsåret för företaget tog slut. 11 personer var anställda i företaget. PFG Fish AB omsatte 4,7 miljoner SEK år 2014 och hade bokförda tillgångar på cirka 29 miljoner SEK den siste december 2014.

GG 438 Clipperton

GG 438 Clipperton. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Torönland – stora fiskerättigheterAhlma Fiskeri AB – istället för Roxen och Danö >>
Advertisements

3 Replies to “Clipperton – kvarvarande fiskeriföretag på Donsö”

Kommentarer inaktiverade.