Fiskeförbudet i 8-fjordar

Var ute och paddlade kajak igår och såg en hel del människor som fiskade fån båtar. På Havstensfjorden och Kalvöfjorden norr om Orust. Fjordar som är del av ett stort område, 8-fjordar, där det råder partiellt fiskeförbud (rosa på kartan). det är endast tillåtet att fiska med handredskap, skaldjursburar och musselskrapor. Torsk, kolja och bleka får aldrig fiskas i området och i ett område i Havstensfjorden öster om Orust (blått) är det förbjudet att över huvudtaget fiska under större delen av året och under den del av året som det är tillåtet att fiska får endast handredskap användas och det är förbjudet med fiske från båt:

Förbud att fiska torsk, kolja och bleka råder under hela året. Vid fiske efter andra arter än dessa är det endast tillåtet att, under perioden från och med den 1 april till och med den 30 september, fiska med handredskap från Orust och fastlandet. Vid sådant fiske är det endast tillåtet att fiska från land.

Dessutom finns det ett mindre område norr om Orust mellan Orust och Vindön/Havsten där fiske alltid är totalt förbjudet. På kartan är detta område grönt.

8-fjordar

8-fjordar

Jag undrar hur många av de som fiskar i området som vet att det inte är tillåtet att ta upp torsk, kolja och bleka och att ännu hårdare begränsningar gäller i vissa bestämda områden. Anledningen till de hårdare förbuden i Havstensfjorden är att där finns något ovanlig, ett lokalt lekbestånd av torsk:

Området runt Orust i Havstensfjorden har varit historiskt sett mycket produktivt på fisk och haft stor betydelse för yrkes- och binäringsfisket efter arter som torsk och rödspotta. Den nuvarande situationen för kustfiskbestånden visar dessvärre, liksom för andra kuststräckor att bestånden av bottenfisk, och särskilt torskfiskar är mycket svaga. Dock visade de inventeringar och kartläggningar som genomförts av Havsfiskelaboratoriet under 2009 att det fortfarande finns ett lokalt, men mycket litet lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden. Detta bestånd är utomordentligt viktigt att skydda då det utgör resursen för att återkolonisation överhuvudtaget skall kunna ske inom en överskådlig framtid.

På kajakturen mötte vi också en knubbsäl bara några meter från kajaken. Det är inte första gångan jag ser säl i Kalvöfjorden och jag har också sett tumlare och en större val en gång. Jag har dock ingen aning om vilken sorts val det var jag såg den gången.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!