Räktrålare utgör ingen fara för kusttorskbestånd

En norsk undersökning (Codflict) som genomförts på grund av oro för bestånden av kusttorsk har visat att räktrålarna inte utgör nån fara för bestånden av kusttorsk. Vid räktrålning fås torsk som bifångst. Utgör räktrålningen i Norge inget problem för lokalt lekande kusttorsk kan räktrålningen knappast utgöra ett problem för kusttorsken i Sverige heller. För de mycket få lekbestånd som finns kvar vill säga.

Torsk

(Foto: Havforskningsinstituttet)

Resultaten från den norska undersökningen har varit mycket klara. Den torsk som räktrålarna fångar är nordsjötorsk:

Prosjektet har tatt i bruk moderne genteknologi for å kartlegge hvilken type torsk som blir fisket av hvem.

– Ved hjelp at et nytt genetisk verktøy kan vi nå, helt ned på individnivå, skille mellom fjordtorsk og nordsjøtorsk. Dette gir oss mulighet til å undersøke hvem som fisker på hva utenfor kysten, sier Halvor Knutsen, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Tre kystreketrålere deltok i et eksperiment for å avdekke hvilken type torsk som blir fanget av reketrålerne innenfor 4-milsgrensen. Rekefiskerne trålet etter reker og fisk i hvert sitt område. I løpet av ett år ble 100 fisk fra hver reketråler samlet inn og undersøkt. Torsketypene i fangsten kartlagt ved hjelp av nye genetiske metoder.

Nordsjøtorsk i trålen

DNA-resultatene viste at hele 97,5 prosent av torsken som ble fanget av reketrålerne, var nordsjøtorsk og ikke den omstridte kysttorsken.

I samme periode undersøkte forskerne torsk fanget av fritidsfiskere og garnfiskere. Denne registreringen viste at fangsten av kysttorsk faktisk var større (10 prosent av fangsten) blant fritidsfiskere enn blant reketrålerne. Hos garnfiskerne utgjorde kysttorsken hele 30 prosent av torskefangsten.

Samtidigt visade det sig alltså att fritidsfiskare och småskaliga kustnära garnfiskare utgör en större fara för kusttorskbestånden än de större bottentrålande räktrålarna. Tvärtemot vad de flesta kanske trott och tvärtemot vad Greenpeace alltid säger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!