Goda kommunikationer och biltrafik kan inte rädda Rörö

Jag har läst en massa planer och samrådshandlingar för detaljplaner i Öckerö kommun, speciellt läste jag avsnitten om Rörö. Dessutom har jag läsa en lång rad överklaganden av och klagomål mot delar av detaljplanen för Rörö. Jag förvånas över folks märkliga inställning. Bara vi kan åka bli fort till Göteborg kan ön utvecklas blir kontentan av vad folk uttryckt. Men sådant kan inte rädda en ö som Rörö.

Södra skärgården består främst av öar där det idag bor folk som i huvudsak pendlar till Göteborg. Det har betytt att servicen till stor del försvunnit från en ö som Vrångö och affären på Styrsö har sämre utbud än affären på Rörö. Styrsö har en tio gånger så stor befolkning som Rörö. Pendlare handlar i stan då det är billigare. Styrsö är i mångt och mycket en död ö. Undantaget i södra skärgården är Donsö. Där finns det gott om arbetstillfällen på ön och därmed en mycket bättre service. Donsö är en levande ö.

Pendling är alltså ingen räddning ens för öar som ligger på ett bra pendlingsavstånd från Göteborg.  Att där bor mycket folk innebär inte att de lever och att där finns en bra service. Det som krävs för en levande ö och bra service är lokala arbetstillfällen. För öar så långt borta som Rörö, Hyppeln och Knippla kommer pendling aldrig att kunna rädda servicen, skolorna och livet. Det krävs lokala möjligheter till arbeten. På Rörö där fisket överlevt har befolkningen från 1960 till idag minskat med 90 personer, från 360 invånare till 270 (25% minskning).

På Knippla där fisket helt försvunnit har befolkningen minskat med cirka 370 personer, från 640 till 370 (50%) och på Hyppeln där fisket överlevt i mycket begränsad utsträckning men där en del också fiskar på Rörö-båtar har befolkningen minskat från cirka 270 till cirka 180 (33%).

Där det finns ett lokalt näringsliv med fler lokala jobb har befolkningen inte minskat lika mycket och servicenivån är högre (Rörös affär har det bästa sortimentet och på ön finns bibliotek, skola, förskola, sporthall och fotbollsplan). Jag menar att en utveckling av Rörö borde ta fasta på detta och kräva bättre hamn där även de stora fiskebåtarna kan komma in. En bättre hamn kan också innebära att olika fiskerirelaterade verksamheter kanske kan få lokaler och kontor i fastigheter i den nya hamnen. Samtidigt som satsningar görs för att skapa mer arbetstillfällen och underlag och möjligheter för turism hela året måst det dock också byggas bostäder så att unga människor kan bo kvar.

Goda pendlingsmöjligheter, biltrafik och liknande kan inte rädda en ö som Rörö utan det kommer att göra den till en död sovstad utan liv av samma karaktär som Styrsö och Vrångö. Bara fler ell andra typer av bostäder räcker helt enkelt inte. Det som behövs är bättre villkor för fiske, möjligheter till småindustri etc. Den detaljplan som Öckerö kommun tagit fram är otillräcklig i sammanhanget och kommer inte att innebär en ljus framtid för Rörö. Framförallt gäller det hamnen där öns största fiskebåtar inte längre kan lägga till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!