Brdr. Langer A/S – Limfjordens gigant

Brdr. Langer A/S är ett fiskeriföretag där båtarna har Thyborøn som hemmahamn. Det är det enda företag som i huvudsak fiskar sill i Limfjorden och de har större delen av fiskerättigheterna för sill i Limfjorden. Företaget ägs idag av familjen Langer som köpte det år 2005. Företaget grundades 1998 som Peter Marlene A/S av Gunnar Andreasen i Esbjerg.

De fiskebåtar som Brdr. Langer A/S äger är L 920 Tina Jeanette på 498 bruttoton, L 220 Jeanette på 18 bt, L 820 Jytte Broe på 12 och L 286 Maria på 3. Maria är med all sannolikhet en jolle som de enbart har för att äga fiskerättigheter. I L 920 Tina Jeanette är också Jan Torp Nielsen delägare. Han äger också småbåtarna och kvotägarbåtarna L 900 Lenette på 7 bt, SK 900 Mantri och SK 7 Fut. Tillsammans med en annan båt står Tina Jeanatte, Lenette och Jeanette för allt fiske av sill i Limfjorden såväl som alla fiskerättigheter för sill i Limfjorden.

Pelagiska fiskerättigheter (IOK), art och område, andel (inklusive Lenette)

Sill Nordsjön, 0,5%
Sill Limfjorden, 6,3% (andel av Nordsjöns totala kvot)
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 1,1%
Brisling (skarpsill) Nordsjön, 1,7%
Tobis Nordsjön, 1,6%

De olika fiskebåtarna som Brdr Langer A/S har intressen i innehar också vissa demersala fiskerättigheter. Företaget hör inte till de allra största vare sig det gäller pelagiskt fiske eller demrsalt fiske, men är torts det att anse som ett av Danmarks större fiskeriföretag.

Demersala fiskerättigheter (FKA), art och område, andel (inklusive Lenette)

Torsk Nordsjön, 0,1%
Torsk Skagerak, 0,1%
Tunga Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 0,1%
Tunga Nordsjön, 0,1%
Rödspätta Nordsjön, 0,8%
Rödspätta Kattegatt, 0,1%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 1,1%
Mørksej (sej, gråsej), 0,1%
Kuller (kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 0,2%
Kuller (kolja) Nordsjön, 0,1%
Kulmule (kummel), 0,2%
Pigg och slätvar, 0,7%
Havtaske (marulk), 0,1%

Brdr. Langer A/S hade en bruttovinst på 3,6 miljoner DKK år 2014 och bokförda tillgångar vid årets utgång på 51,6 miljoner DKK.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!