Fortsatt MSC-märkning av danskt sillfiske i Nordsjön

MSC-märkta fisken utsätts för återkommande genomgångar och återcertifieras med jämna mellanrum om det i de nya genomgångarna kan fastslås att fisket ifråga fortfarande uppfyller villkoren för MSC-märkning. Detta har nu skett för det danska sillfisket i Nordsjön. Men inte bara det. Flera fiskbåtar har inkluderats i den nya MSC-märkningen än vad som var fallet tidigare,

MSC-certifieringen omfattar såväl medlemmar Danmarks Pelagiske PO (DPPO) som medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Totalt omfattas 22 fiskebåtar av MSC-märkningen av det danska sillfisket i Nordsjön. 12 av dessa är medlemmar i DPPO. Av de 22 båtarna är 5 stycken svenskägda (nästan 25%), AS 464 Stella Nova, E 532 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och S 264 Astrid. De flesta stora danska pelagiska fiskeriföretag, men inte alla, är representerade bland de som har båtar med MSC-certifiering. Några båtar som tidigare hade MSC-certifiering för nordsjösill har försvunnit, L 673 Meilsø och S 456 Anne-Mie.

DPPO menar också att det skett skärpningar av kraven i samband med den nya certifieringen:

– Der er sket stramninger i forhold til dengang og kravene er store. Men det er glædeligt, at vi lever fuldt ud op til dem i vores fiskerier, siger Esben Sverdrup-Jensen. Det er da heller ikke uvæsentligt for fiskeriet efter nordsøsild, at det bærer det blå MSC stempel. Det er noget som kunderne efterspørger.
– Flere markeder med det store tyske marked i spidsen forlanger, at fiskeriet er MSC-certificeret. Krav om MSC-certificering er en udvikling som vil fortsætte i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi med re-certificeringen er i stand til at leve op til kravene fra MSC, konstaterer Esben Sverdrup-Jensen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!