Säljakt – en självklarhet

Det är självklart som jag ser det att säljakt ska kunna bedrivas. Det finns väldigt många sälar och de orsakar stora skador på fiskredskap och fisk som fångats i olika fiskredskap. En jakt skulle kunna minska stammen och därmed skadorna som yrkesfisket drabbas av.

Gråsäl

Gråsälshanne. Foto: Andreas Tepte/Wikipedia

Men det är också så att säljakt skulle kunna ge sysselsättning åt människor. Ett komplement till andra typer av arbeten som finns i skärgårdsområden. Med tanke på att antalet arbeten i fisket minskat kraftigt under mycket långt tid kan även de få arbeten som licensjakt på säl skulle innebära betyda mycket för små skärgårdssamhällen och fiskelägen,

För att licensjakt och inkomster av säljakt ska vara möjligt krävs dock lagändringar på EU-nivå och ändrade beslut i WTO. Det måste bli tillåtet att sälja produkter tillverkade av säl:

Christer Karlsson som är yrkesfiskare i Gryt utanför Valdemarsvik tycker att fler sälar borde skjutas.

– Det borde vara allmän jakt på säl. Till en viss mån skulle det hjälpa, säger Christer Karlsson.

350 gråsälar får i år skjutas längs den svenska östkusten, men som det är nu skjuts inte så många sälar som är tillåtet att skjuta och en av anledningarna till det är att det är en besvärlig jakt och en jakt som många jägare tycker känns onödig, eftersom
de inte får sälja kött, späck och skinn från säl längre efter beslut efter ett beslut av världshandelsorganisationen WTO.

Karl Bertil Johansson är av jägarna som inte vill skjuta djur som sen inte kan användas till något.

– Personligen så har jag väldigt svårt för att skjuta bara för sakens skull. Ska jag skjuta en säl så vill jag att jag får upp den, så jag kan ta prover på den, och sen att jag kan använda produkten. När jag inte kan ta hand om mer kommer jag heller inte skjuta, säger Karl Bertil Johansson.

Säl är förstås också alldeles utmärkt mat. Kan vi ha björnjakt och älgjakt kan vi självklart också ha säljakt. I motsats till varg, björn och lo så är inte heller sälarna kring Sverige på något sätt hotade som arter med möjligt undantag för vikare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!