Sälar orsakar stora skador för kustnära fiske i Danmark

En ny dansk rapport om sälskador visar att sälar orsakar stora skador på fisket i sju olika havsområden i Danmark, fjorden och västkusten mellan Agger och Horns Rev, Bornholm, östra Själland, södra Själland, den norra delen av Stora Bält och Nord-Djursland. I de sju värst drabbade områdena orsakar sälar stora skador för framförallt det kustnära småskaliga fisket, ”de anses väsentliga för kustfiskets fortsatta existens”, som det formulerats i rapporten.

Enligt fiskerikonsult Carsten Krog som uttalar sig för DR tar sälarna i vissa fall upp till 20% av fiskarnas fångst. Om en anställd skulle förlora 20 procent av sin lön skulle nog alla se det som ett stort problem menar han vidare.

Enligt rapporten ”Kortlægning af sælskader i dansk fiskeri” är de ekonomiska förlusterna för de berörda fiskarna från 5 000 kronor och upp till 25 000 kronor i månaden. Dessa stor skillnader gör det svårt att fastställa hur ersättningen till fiskarna för förluster ska kunna utformas. I Sverige får fiskare ersättning för sälskador medan nåt liknande system inte finns i Danmark. Cirka 35 miljoner kronor betalas ut i Sverige per år.

Gråsälshona

Gråsälshona. Bild: Andreas Tepte/Wikipedia

Regeringspartiet Venstres fiskeriansvarige, Thomas Danielsen är enligt DR.dk positiv till att skyddsjakt men inte till sälskadeersättning medan socialdemokraternas Simon Kollerup är tveksam till en sådan lösning liksom till sälskadeersättning. Den sistnämnde fokuserar istället på utveckling av sälsäkra redskap. Venstre verkar också positiva till att försöka få till stånd nån from av licensjakt på säl.Svend-Erik Andersen, ordförande i Danska Fiskares Producentorgansiation (DFPO), menar att ersättning är en nödvändighet fram till att det ges möjligheter att genom jakt reglera sälbestånden.

Problemet är att inte helelr det system som används i Sverige fungerar för att minska sälskadorna. Det är inte speciellt attraktivt att jaga säl då det är förbjudet att sälja sälprodukter. Någon effektiv skyddsjakt finns därför egentligen inte. Sälstammen i Sverige har inte minskat och ökningen av antalet sälar har inte kunnat förhindras med den svenska modellen. Skadorna från sälar har därför ökat.

Att betala ut ersättning för sälskador borde vara en självklarhet samtidigt som skyddsjakt införs och det satsas på utveckling av sälsäkra redskap. Men det kommer inte att hjälpa. Sälstammen i vissa områden borde utan tvekan minskas. Det enda rimliga sättet att göra det och att hålla sälstammen på en viss nivå är licensjakt på samma sätt som det jagas älg, rådjur och många andra djur i Sverige. De tankar som vissa partier i Danmark lagt fram i samband med presentationen av rapporten om sälskador är därför inte på något sätt tillräckliga för att lösa problemen med sälskador på yrkesfiskares fångster.

Miljörörelser i Danmark menar samtidigt att jakt på säl är ett helt orealistiskt förslag. Jag menar att miljörörelserna i Danmark har en helt verklighetsfrämmande syn på frågan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,