Olagliga utkast i danskt fiske

Danmarks Radio (DR) har låtit forskare på DTU Aqua beräkna hur stora utkasten av torsk i torskfisket i Östersjön är. De har kommit fram till att 10% av fångsterna kastas ut i strid med landningsskyldigheten. Det hela är en beräkning Läs mer…

Sälar orsakar stora skador för kustnära fiske i Danmark

En ny dansk rapport om sälskador visar att sälar orsakar stora skador på fisket i sju olika havsområden i Danmark, fjorden och västkusten mellan Agger och Horns Rev, Bornholm, östra Själland, södra Själland, den norra delen av Stora Bält och Nord-Djursland. I de sju värst drabbade områdena Läs mer…