Forskningsfartyget Dana på expedition i Östersjön

Expeditionen ska undersöka konsekvenserna av det stora inflödet av syrerikt vatten från Kattegatt och Nordsjön under vintern 2014-15. Bland annat ska det undersökas om det innebär goda nyheter för torsken i Östersjön.

Dana

Dana. Foto: Milan Pavlovic/DTU Aqua

Den 16 september gav sig DTU: s forskningsfartyg Dana från Köpenhamn till Östersjön. Under två veckor ska forskare samla information om livet under ytan på olika platser i Östersjön under lekperioden.

I år situationen speciell eftersom Östersjön för närvarande påverkas av effekterna av eet stora inflödet av syrerikt vatten från Nordsjön vintern 2014-15. Sådana inflöden av syrerikt saltvatten var vanliga fram till 1980-talet inflöden men har under senare år till stor del uteblivet. Förra vinterns inströmning har dock förändrat läget. Syrerikt vatten kan innebära att fler torskägg och -larver kommer att överleva i Östersjön enligt expeditionsledaren Bastian Huwer från DTU Aqua:

”De seneste år har der kun været ilt og salt nok i vandet til at torsken har kunnet gyde med succes i et af de tre gydeområder i Østersøen, nemlig i Bornholm Bassinet.  Torskens æg synker ned gennem vandet til de når en saltholdighed, hvor de flyder. Men er der ingen ilt her, så dør de”.

Men det kan være anderledes i år:

“Indstrømningen kan have skabt bedre vilkår for både voksne torsk og for torskeæg og torskelarver dels i Bornholm Bassinet, men også i områderne længere mod øst, hvor torsken ikke har haft gydesucces de seneste år.  Om det så også vil føre til en sundere og større bestand i de næste år er der imidlertid ingen garanti for, da det også afhænger af mange andre ting, f.eks. af hvorvidt æg og larver bliver spist eller af om der er mad nok til torskelarverne”, siger Bastian Huwer, DTU Aqua.

På två veckor genomförs därför ett antal olika prover  för att identifiera samverkan mellan ett antal av de viktigaste arterna i ekosystemet, från hoppkräftor som torsklarverna äter till sill och skarpsill som kan äta torskens ägg.

Medan de flesta andra torskbestånd, däribland torsken i Nordsjön, leker under en relativt kort period på några veckor, leker Östersjötorsken under en lång tid från tidig vår till sen höst. Dana-undersökningen i september kommer att ge ny kunskap om den senare delen av lekperioden, en period som inte omfattas av de årliga fasta undersökningarna som Dana och systerfartyg från Polen och Tyskland genomför varje år.

Expeditionen kommer också att undersöka spridningen av amerikansk kammanet, Mnemiopsis leidyi, en invasiv art som kom till norra Europa år 2005 och som dök upp i Östersjön igen under hösten 2014 efter att ha varit borta i flera år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!