Bättre ambulansverksamhet i Göteborgs skärgård

Idag flyttar ambulansbåten från Öckerö till sin nya hemmahamn på Donsö i södra skärgården. I och med den nya placeringen får båten en bättre utgångspunkt vid 90 procent av utryckningarna.

Ambulansbåt

– Den här leder till snabbare insatstider, alltså den tid det tar från att ett larm mottas till att ambulanspersonal är på plats, säger Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef för ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse fattade 2012 beslut om att flytta utgångspunkten för ambulansbåten till södra skärgården. Bakgrunden är att cirka 90 procent av de omkring 500 båtutryckningarna varje år sker till södra skärgården då där inte finns några bilfärjor och ingen egentlig biltrafik samtidigt som båten varit placerad på Öckerö i norra skärgården.

– Förutom bättre insatstider vid båtutryckningarna, slipper vi dagens samtidighetskonflikt mellan Öckeröambulansen och båten. I dag bemannas ambulansbåten av Öckerös ambulanspersonal, det gör att landambulansen står obemannad vid utryckningar med båten, konstaterar Anna-Karin Juwél-Egeland.

Ambulansstationen på Öckerö kommer även fortsättningsvis att vara bemannad med en ambulans dygnet om. Denna ambulansbesättning kommer dock inte att tjänstgöra på den nya båten utan i högre grad finnas tillgänglig för biluppdrag inom Öckerö kommun.

– Det här innebär att vi kommer att få en högre tillgänglighet av ambulanssjukvård i hela Göteborgs skärgård.

I och med det nya ambulansbåtsavtalet som gäller från och med den första oktober är det företaget Northern Offshore Services som efter upphandling tar över uppdraget att bedriva ambulanssjukvård i Göteborgs skärgård. Avtalet innebär att entreprenören står för medicinsk personal, skeppare och en ny båt.

– Den nya ambulansbåten är av en båtmodell med ambulans placerad på fördäck. Med ambulans ombord kan den utan fördröjning köra av båten, hämta patienten och sedan köra ombord igen vilket innebär färre om- och ilastningar.

Den nya ambulansbåten är byggd i Norge för hårda förhållanden och för blandad användning.

På grund av förseningar vid upphandlingen kommer den nya ambulansbåten att tas i bruk först vid årsskiftet och fram till dess använder företaget sin reservbåtslösning, som även den ingår i avtalet.

– Reservbåten har inte plats för ambulans utan de ambulanser som i dag finns placerade på öarna står kvar och används även fortsättningsvis. Dessa kommer också att användas för transport av medicinsk personal och patient vid helikopteruppdrag.

I norra skärgården finns dessutom en sjöräddningsstation på Rörö. Den kan också ombesörja en del ambulanstransporter så norra skärgården står inte helt utan båt för ambulanstransporter även om ambulansbåten nu flyttat till Donsö.

Njord/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!