ICES föreslår kraftig minskning av kvoterna för makrill och blåvitling

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har under en lång rad av år ökat den mängd makrill de anser vara möjligt att fånga i Nordatlanten. Samtidigt har det flera år i rad fastställts en TAC (totalt tillåten fångst) som varit mycket större än vad ICES rekommenderat, för i år (2015) rekommenderade ICES en TAC på 906 000 ton men den TAC som sedan beslutades av enskilda länder, EU och genom förhandlingar blev hela 1 235 000 ton.

Detta kraftiga överfiske beror främst på Färöarna, men också Island och Grönland inte accepterat den fördelning av kvoter som länge funnits utan bestämt helt egna kvoter utan hänsyn till ICES-råd och utan att komma överens med andra länder. Dessa tre länders oansvariga hållning äventyrar fisket i Nordatlanten.

Inför 2016 ligger ICES rekommendation för makrillkvoten på totalt 667 385 ton, en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Med tanke på den oansvariga hållningen från Färöarna så finns det all anledning att tro att den TAC sammanlagt också nästa år kommer att överskrida ICES rekommendationer.

För NVG-sill (atlantoskandisk sill) som fiskas väster om Norge har också ICES rekommendationer åsidosatts under flera år. Också här handlar det främst om att Färöarna och Island inte bryr sig om överenskommelser och sätter helt egna kvoter. Sammantaget har undersökningar och beräkningar ändå lett till att ICES rekommenderar att mer NVG-sill kan fiskas nästa år. Det är den första föreslagna ökningen för NVG-sill sen 2009. För 2015 var den föreslagna kvoten 283 000 ton och för 2016 föreslår ICES 316 876 ton.

Blåvitling (kolmule) har också överfiskats på samma sätt som makrill och för andra året i rad föreslår ICES en minskning av kvoten, från 949 000 ton år 2014, 839 886 ton 2015 till 776 391 ton 2016. Också det en kraftig minskning precis som för makrill. Den kvot som avtalades mellan olika länder år 2015 var 1 260 000 ton, att jämföra med rekommendationen från ICES på 839 886 ton.

Råd har också getts för taggmakrill (hästmakrill). I Nordatlanten rekommenderar ICES en ökning av kvoten från 99 000 ton år 2015 till 126 000 ton nästa år. I Nordsjön, Skagerak och Kattegatt samt Engelska kanalen vill de behålla samma kvot som år 2015, dvs 15 200 ton.

Svenska fiskare har fiskerättigheter (kvoter) i samtliga dessa fisken om också de danska och tyska båtar de äger tas med i beräkningen men samtliga dessa fiskbestånd har förstås mycket större betydelse för fiskare i Skottland, Norge, på Shetland, Island och Färöarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”ICES föreslår kraftig minskning av kvoterna för makrill och blåvitling”

Kommentarer är stängda.