Havs- och kustfiskarnas PO

Hallandsfiskarnas Producentorganisation har ändrat namn och organiserar nu även fiskare på andra håll än i Halland. Det nya namnet är Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för (HKPO).

Enligt HKPO har de växt kraftigt efter att de beslutat att inte ingå i Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Många av de nya medlemmarna är från Bohuslän men även från Östersjölandskap. Av medlemmarna i Bohuslän återfinns flera av de som grundade Sveriges Kustfiskare Väst. Sannolikt upphör väl den föreningen genom bildandet av HKPO. Ett par båtar som i alla fall tidigare varit medlemmar i Sveriges Torskfiskares PO (STPO) är också med i HKPO.

Det nya namnet togs på grund av de nya medlemmarna och för att bättre beskriva omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver med medlemmar som fiskar i Sveriges havs- och kustområden i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, med skilda slag av redskap, såsom krok, garn, bur och trål.  I och med namnändringen är förhoppningen att fler båtar nu kan känna en tillhörighet och gemenskap med föreningen.

HKPO är i motsats till SFR och dess medlemmar Sveriges Fiskares PO (SFPO), Gävlefiskarnas PO och Swedish Pelagic Federation PO (SPF) motståndare till individuella överförbara fiskerättigheter (TFC).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Havs- och kustfiskarnas PO”

Kommentarer är stängda.