Utkastförbud kräver större kvoter

Från och med nästa år så gäller landningsskyldighet, dvs utkastförbud, för allt fiske i Västerhavet. I år har det gällt allt fiske i Östersjön och det pelagiska fisket i Västerhavet.

För det pelagiska fisket är det främst gråsejen vid höstfisket på sill som är ett problem. i vissa drag kan stora mängder gråsej fås och de pelagiska båtarna har inte kvoter för detta. Med den nya lagstiftningen innebär det att vad yrkesfiskarna än gör så bryter de mot lagen. Släpper de fisken i trålen om de har för mycket gråsej är det ett brott och landar de gråsejen är det ett brott om jag förstått lagstiftningen rätt. Därför har det under sillfisket prövats en rist för att skilja ut gråsej från sill. Det är GG 330 Carmona som prövat risten och efter vad jag hört har det efter inledande problem fungerat förvånansvärt bra. Den nya risten som jag såg på Donsö Shipping Meet är i nån slags konstfiber, mjuk och böjbar, vilket på vissa sätt gör den mer hanterbar än andra typer av rister, men i vissa fall istället gör den svårare att hantera. De små problemen i det pelagiska fisket är alltså relativt lätta att lösa.

Det är helt annorlunda i det demersala fisket, fisket efter bottenlevande fisk, kräfta och räka. I såväl räkfisket med kräftfisket används rist och det fungerar bra. Bifångsterna kan hållas små om så önskas. Men det förekommer också kräftfiske utan rist, fiske efter plattfisk där bifångsterna av torsk är så stora att det är torsken som begränsar fisket. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt med ett lönsamt och fungerande fiske efter plattfisk (där kvoterna sällan fiskas upp) är det nödvändigt med ökade kvoter av framförallt torsk. För annars får yrkesfiskarna antingen bryta mot lagen eller sluta fiska plattfisk långt innan kvoterna fiskats upp.

För att fisket i framtiden ska kunna bedrivas lagligt, lönsamt och effektiv så krävs det att kvoterna av framförallt torsk ökas annars kommer fiskare att slås ut alternativt tvingas till att begå olagligheter för att kunna fortsätta fiska.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!