Oceana prisar det första fiskeförbudet i danska marinparker

En EU-förordning, som rekommenderats av Danmark, Tyskland och Sverige tillsammans, förbjuder fiskeverksamhet i tio ekologiskt viktiga Natura 2000-områden

Enligt en ny EU-förordning kommer Danmark, Tyskland och Sverige att upphöra med all fiskeverksamhet ovanför extremt känsliga ”bubbelrev” och sluta fiska med redskap som förstör havsbottnarna (som bottentrålar) ovanför rev i skyddade danska vatten i Östersjön och Kattegatt. Oceana välkomnar de nya restriktionerna som är de första av sitt slag för Östersjön och som lades fram i samarbete mellan de tre medlemsstaterna. Förordningen omfattar tio områden som skyddas av Natura 2000, även om fiskeribegränsningarna endast gäller för specifika revzoner inom dessa områden.

“Förvaltningen av fiskeverksamhet inne i marina skyddade områden är en mycket viktig del för att se till att dessa platser verkligen kan uppfylla målen vad gäller bevaring,” förklarar Lasse Gustavsson, VD på Oceana i Europa.

“Det är hoppingivande att europeiska regeringar är villiga att lyssna på förnuftiga argument och investera i verkligt skydd av känsliga och ekologiskt viktiga områden.Vi uppmuntrar dem, och andra medlemsstater i EU, att fortsätta på den inslagna vägen och, ännu viktigare, implementera stränga efterlevnads- och kontrollåtgärder för att se till att åtgärderna verkligen införs.”

Njord/Oceana

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!