ICES rekommenderar stopp för loddefiske i Barents hav

Internationella Havsforskingsrådet (ICES) rekommenderar att ingen lodda fiskas i Barents hav nästa år. Beståndet av lodda i området är på en kritisk nivå även utan fiske. Därför föreslår ICES en kvot på noll ton för 2016 att jämföra med deras rekommenderade kvot för år 2015 som var 6 000 ton.

Lodda

Lodda

ICES rekommendation för lodda i Barents Hav under 2015 har dock inte följts utan total TAC i Barents Hav sattes till 120 000 ton. Med andra ord ett mycket kraftigt överfisk från framförallt norskt och ryskt håll.

Orsakerna till de små loddabestånden är bland annat stora torskbestånd:

– Vi målte lite lodde på toktet tidlegare i haust. Bestanden er under ein million tonn, og den modnande delen, som det vert fiska på, er berre halvparten av det igjen. Då er det i praksis ikkje rom for å tilrå noka fiskeri på lodda, seier Georg Skaret, som er bestandsansvarleg for lodde på Havforskingsinstituttet.

Loddebestanden er under hardt press. Loddekollapsane før om åra har i all hovudsak skuldast dårleg rekruttering. Det er ikkje tilfellet denne gongen.

– Den stor torskebestanden har beita hardt på lodda. Dei siste åra har vi dessutan registrert dårleg vekst hos lodda. Det har truleg samanheng med at samansettinga av plankton i Barentshavet har endra seg, forklarar Skaret. Han legg til at det heldigvis ser lyst ut for rekrutteringa. Det vart funne ein god del loddeyngel (0-gruppe) i Barentshavet under årets loddetokt.

Rekryteringen av lodda tycks trots detta vara hygglig då det vid årets provfisken hittats en hel del loddeyngel, vilket Georg Skaret från Havforskningsinstituttet nämner i sin kommentar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”ICES rekommenderar stopp för loddefiske i Barents hav”

Kommentarer är stängda.